Artikler:

Administrasjon og ledelse

Daglig leders/daglige lederes rapport til styret

Aksjelovens § 6-15 og Allmennaksjelovens § 6-15 inneholder regler om daglig leders rapporteringsplikt til styret, eventuelt «de daglige lederes» rapporteringsplikt til styret etter at det er åpnet for å kunne ha flere daglige ledere i norske aksjeselskap.

Les mer »

Nå kan du melde deg på nyhetsbrev!

Hold deg enkelt oppdatert på nye artikler og kurs.