Styreleder: bør du eller bør du ikke ta rollen?

– Den som ikke vil gjøre mer enn å overholde aksjelovenes minimumskrav, bør aldri velges til styremedlem, og den som ikke gjør mer enn å overholde aksjelovenes minimumskrav, bør kastes straks.

Daglig leders/daglige lederes rapport til styret

Aksjelovens § 6-15 og Allmennaksjelovens § 6-15 inneholder regler om daglig leders rapporteringsplikt til styret, eventuelt «de daglige lederes» rapporteringsplikt til styret etter at det er åpnet for å kunne ha flere daglige ledere i norske aksjeselskap.

Hvordan vekke kreativiteten og evne å innovere?

Å komme opp med en idé er enkelt nok. Å komme opp med den gode idéen på rett tid er krevende. Da ligger det mye og metodisk arbeid bak. De vellykkede idéer og satsninger vi leser om, eller selv benytter, har vært igjennom ulike konkrete faser før vi møter på tjenesten eller produktet.

Har du et ansvar for rapporteringen av Aksjonærregisteroppgaven?

Tiden for innrapportering av Aksjonærregisteroppgaven nærmer seg. 7. desember 2020 er forhåndsutfylt utgave lagt ut til alle som hadde ansvar (*se nedenfor) for å levere slik oppgave for 2019 og som er registrert med/for å ha et ansvar for dette for 2020. Du skal ha mottatt en melding i innboksen på Altinn om at oppgaven […]

22 tips til styresekretæren

Du som styresekretær vil kunne gjøre hverdagen lettere for de som sitter i styret. Du vil kunne legge til rette for at de bedre kan bidra til verdiskapingen i bedriften og redusere deres risiko for utfordringer knyttet til styreansvar. Du som styresekretær har stor makt og påvirkningsmulighet. I denne rollen skal du bidra til å […]

Det digitalt ansvarlige styret

Styret har ansvar for å kontrollere ledelsen og ledelsens handlinger, og sammen med ledelsen sørge for at virksomheten har tydelige mål og velger rett strategi. Hvordan utfordrer digitaliseringen styrets rolle og hva betyr det å være et digitalt ansvarlig styre?

Styrene i Trysil kurser seg i krisetiden

12. mars våknet turistbygda Trysil til et sjokk. Turistsesongen 2020 var godt i gang og man hadde utsikter til et nytt rekordår i bygda, hvor nesten 70% av arbeidsplassene er direkte eller indirekte tilknyttet turisme.

Er omstilling og innovasjon på agendaen i leder- og styremøter?

Med dagens endringstakt bør styret og ledelsen – til en hver tid – være opptatt av virksomhetens innovasjonsarbeid og om forretningsmodellen er rustet for fremtiden. Osterwalder hevder faktisk at de bedriftene som allerede er best på innovasjon og omstilling, også er best rustet til å komme seg ut av kriser.

Styreforeningen til Gjensidige:– Høyere krav til styret i koronakrisen

– Det er aldri bra å gjøre feil. Men i dagens situasjon vil det være enda verre å ikke gjøre noe, sier styrekonsulent Karl Ibsen i Styreforeningen i forbindelse med styreansvarsforsikring i artikkelen publisert på gjensidige.no. I krisetider skjerpes kravene til bedriftens styre. – Du kan bli gjort personlig ansvarlig for økonomiske krav, advarer Ibsen videre. […]

Må strategiprosessen være så komplisert og kostbar?

Er du en av de mange som har erfart at strategiprosesser har vært kostbare, gått over altfor lang tid og trukket masse energi ut av organisasjonen fordi «alle» skal være med? At strategi og mål er viktige elementer for å kunne styre virksomheten i riktig retning er grundig dokumentert, men trenger det egentlig å være […]

Krever verdibasert salg en ny salgsprosess?

Skal man lykkes med personlig salg på bedriftsvaremarkedet i 2025, må innholdet i hver fase endres betydelig. Dette krever mye av salgsapparatet, salgsledelsen og toppledelsen.

Hvordan få ledergruppen til å jobbe mer effektivt?

Undersøkelser knyttet til norske toppledergrupper viser at de ikke er fornøyd med egen produktivitet. Hva må vi ta hensyn til for at gruppene skal jobbe godt sammen og oppnå økt effektivitet og levere bedre resultater?

Virtuell ledelse i 2020 – digital Darwinisme

Idet digitaliseringsbølgen ruller over oss, blir det i økende grad tydelig at de fleste av oss står foran et paradigmeskifte hva angår arbeidsmetodikk og arbeidshverdag. Men, hvis vi ser tilbake i tid på endringene som har foregått opp igjennom industrihistorien, ser vi at hurtig endring og behovet for å tilpasse seg ikke er nytt.  I […]