Case 13: Ny aksjonær – hele prosessen – Nettkurs (live)

I dette case-kurset tas det utgangspunkt i et selskap innen eiendomsutvikling, med entreprenørselskap som ett av datterselskapene, og flere frittstående prosjekter organisert i andre separate datterselskap/aksjeselskap.

Detaljer for kurset

Dette er et av våre populære praktiske case-kurs som er blitt omgjort til nettkurs med kursholder/styrekonsulent på 2-3 timer. Vi har her tatt utgangspunkt i en konkret sak, og anonymisert partene i denne.

Vi har bygget inn en del spesielle elementer slik at vi kan vise deg mange praktiske grep i den samme prosessen.

Case 13:

Vi tatt utgangspunkt i et selskap innen eiendomsutvikling, med entreprenørselskap som ett av datterselskapene, og flere frittstående prosjekter organisert i andre separate datterselskap/aksjeselskap.

Det har gått bra, og de to eierne er flinke. De vil løfte dette videre for å få med seg én eller flere strategiske medeiere.

 1. Analyse av virksomhetene og eierenes ønsker og mål.
 2. Etablering av nytt holdingselskap, verdisetting og plan om overføring til det nye holdingselskapet, der ca 15 millioner på denne måten kommer frem fra de skjulte reserver og blir synlige og tillegges EK.
 3. Re-organiserer datterselskapenes vedtekter og “skrur” de sammen, og opp mot morselskapets vedtekter. Herunder legges et formelt grunnlag for å kjøre gjennomgående styrearbeid i mor/alle 100% eide enheter og innfører boardlog.no som styringssystem.
 4. Utarbeider et prospekt på det nye konsernet, eiernes mål og tanker fremover. 
 5. Presenterer dette for tre mulige kandidater, og gjennomfører dialog og forhandlinger om de “store trekkene” i samarbeid og fellesskap som aksjonærer fremover
 6. Prosess med de ulike ingredienser / detaljene i samarbeidkonstellasjonen totalt og utarbeider en dokumentpakke for gjennomføring og formalisering:
 • Spissede vedtekter skreddersydd for aktørene i holding-/morselskap
 • Ekstraordinær GF med nødvendige beslutninger
 • Aksjonæravtale (15 pkt) for samtlige A-aksjonærer i selskapet fremover
 • Aksjonæravtale for samtlige B-aksjonærer i selskapet fremover
 • Avtale om aksjeoverdragelsene mellom partene
 • Sluttseddel og Aksepter for “ikke bruk av forkjøpsretten i prosessen”
 • Aksjeeierbok med de aktuelle innføringer

Vil du være med på en gjennomgang av prosessen, forklart med samtlige dokumenter liggende “i bunnen”, og som en del av kursdokumentasjonen?

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer.

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier