Søk
Close this search box.
Søk

BoardLog Protocol

Full kontroll over styrearbeidet – på nett

En rimelig, enkel, intuitiv og effektiviserende programvare som bidrar til trygt og sikkert styrearbeid.

Saksprosess som bidrar til å oppfylle viktige lovkrav. Et sted for alt det formelle styrearbeidet. All aktivitet samles og utføres i BoardLog Protocol i det enkelte selskap – eller på tvers av selskaper.

 • Styremedlemmers, styreleder og daglig leders forslag til nye saker
 • Innkallinger med saksliste og filområde for opplistede saksdokumenter
 • Strukturert møte- og saksfremdrift som «passer på» viktige lovkrav
 • Oppfølgingssaker og oppfølgingsprosesser for tidligere saker
 • Forslag til vedtak 
 • Gjennomføring av hele behandlingsprosessen
 • Beslutnings- og avstemmingsfunksjon med BankId verifisering
 • Håndtering av protokolltilførsler
 • Årshjul oppbygging med videreføring til nytt år
 • Dokumentlagring for underlagsdokumenter
 • Sikker protokollføring – signatur med BankID
 • Tilgangsstyring for ulike brukere – tilgangsstyring til å se, lese, redigere, stemme mm. 
 • Kombinert med supportfunksjon fra medlemskap i Styreforeningen og «kort vei» til praktisk hjelp for både på det tekniske i løsningen og det faglige omkring styrearbeid
 • Du kan enkelt «switche» mellom de ulike styreverv / styrer du måtte ha/delta i – dersom de enkelte selskaper benytter BoardLog Protocol

For ekstra tilganger, løsninger for konsern eller flere styreverv ta kontakt for tilbud og spesielle løsninger.

Se BoardLog Protocol demo-video her.

Bestillingsskjema