fbpx
Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

BEDRIFTSINTERNE KURS – slik det passer dere!

Bedriftsinterne kurs – målrettet og spesielt tilpasset virksomhetens utfordringer

Vi kan levere bedriftsinterne kurs med basis i alle våre standardiserte kurs eller med kombinasjoner av ulikt kursinnhold.

Prisen på bedriftsinterne kurs avtaler vi spesielt. Du kan også se nærmere på prismodellen for å utvide individuell kursdag til bedriftsinternt kurs for mindre grupper på siden med informasjon om “Individuelle kursdager”.

Kontakt oss dersom det er et konkret emne du ønsker å lære mer om, men som du ikke finner i oversikten nedenfor!

Velg blant følgende emner – i alfabetisk rekkefølge:

Aksjonæravtaler i praksis   –   Ansatt valgt styremedlem  –   Ansvarlige selskaper   –   Budsjettering og kalkulasjon  – Corporate Governance i praksis   –   Daglig leder og styret.  –   Daglig leders oppgaver og ansvar   –   Daglig leders rapport til styret   –   De vanskelige personalsamtalene   –   Due diligence prosesser    –   Effektive ledergrupper og ledersamlinger   –   Emisjon og investorpresentasjon   –   Fisjon og fisjonsprosesser i praksis   –  Forhandlingsstrategi og forhandlingsteknikk  –   Forretningsplan i praksis   –   Forvaltning av fast eiendom   – Franchise som forretningsmodell   –   Fusjon og fusjonsprosesser i praksis   –   Generalforsamling fra A til Å   –  Grunnleggende styrearbeid   –   HMS for ledere ihht lovbestemte krav for godkjennelse   –   Internett og sosiale medier som salgs og markedsarena   –   Key Account Management i praksis   –   KPI Suksessindikatorer for virksomheten   –   Kjøp av virksomheter    –    Lean management i praksis    –   Lederassistenten og profesjonalisering i rollen   –    Medarbeidersamtaler, individuell mål og resultatsamtaler    –    Mediehåndtering for styret og ledelsen    –    Ny i lederrollen, basiskurs for førstegangsledere   –   Omstilling og restrukturering    –   Oppløsning og avvikling av selskap    –   Regnskapsanalyse og nøkkeltall    –    Regnskapsforståelse i praksis    –    Strategisk forretningsutvikling og vekst    –    Styrearbeid i datterselskaper i konsern    –    Styresekretæren, saksgang og dokumentasjon    –    Styreleder og styreledelse    –   Valgprosesser og Representasjonsforskriften    –   Verdivurderinger av selskaper

Kontakt oss på tlf: 22 99 77 00  eller på e-post:  post@styreforeningen.no  for nærmere avklaringer om pris, tid og sted, eller for sammensetting av ulike kursemner etc.

 

Påmelding

Velg kurstypeSpesifikasjon av kursdato, tid og sted

Dato: (Format: DD.MM.ÅÅÅÅ)

Fra klokken - til klokken

StedKontaktperson og firmainformasjon

Kontaktperson

E-post

Mobil

Telefon, privat

Firmaopplysninger

Firma

Adresse

Postnr

Sted

NettsideAvtalt pris

Pris innlagt i feltet 'Avtalt pris' forutsettes være pris avtalt pris med vår konsulent.
Eventuell reise / opphold eller andre spesielle tilleggskostnader forbundet med kursavholdelsen kommer i tillegg.

Ønsket foreleser


Deltakere:
(Viktig at hver deltaker ligger på en linje hver, skilt med "enter", med navn først, så stilling/verv/rolle, og til slutt eposten.)
F.eks:
Ola Normann, Daglig leder, ola@bedrift.no
Petter Hansen, Selger, petter@bedrift.no


Ytterligere opplysninger

I dette feltet kan du spesifisere spesielle temaer eller utfordringer knyttet til dette
kurset som du ønsker å belyse spesielt på kursdagen.

Denne bestillingen eller henvendelsen kommer som en følge av:

Min kontaktperson i Styreforeningen: