Bærekraft strategisk fokus i styrerommet

Kurset handler om ledelsens og styrets arbeid og ansvar for at bedriften har bærekraft (samfunnsansvar/CSR) i fokus.

Detaljer for kurset

 • Bedriften og FNs bærekraftmål.
 • Hvordan kan vi bidra til og sikre at virksomheten vi er ansvarlig for har nok fokus på bærekraft og samfunnsansvar?
 • Hvilke muligheter er det til å bli mer bærekraftig og samtidig øke lønnsomheten.
 • Gruppeoppgaver for praktisk læring.

Kurset retter seg først og fremst mot styremedlemmer og toppledere. Videre gir kurset en god innføring i prosessen med å utvikle virksomheten til økt samfunnsansvar og økt fokus på bærekraft. Spesialkurs for deg som er / kan bli styremedlem eller daglig leder, eller sitter i ledergruppen.

Hvordan kan vi bidra til og sikre at virksomheten vi er ansvarlig for har nok fokus på bærekraft og samfunnsansvar?

Hvilke muligheter er det til å bli mer bærekraftig og samtidig øke lønnsomheten I tillegg gis det praktiske råd om løsninger på flere områder, og det legges opp til dialog og diskusjoner blant deltakerne underveis i kurset. Gruppeoppgaver er videre en integrert del av kursdagen.

Kursinnhold:

 • Hva innebærer bærekraft og samfunnsansvar (CSR) – i den norske konteksten
 • Perspektiver på bærekraft, samfunnets forventinger og virksomheters ansvar – plikt eller mulighet?
 • Hva er styret og ledelsen ansvar i forhold til bærekraft?
 • Bærekraft og lønnsomhet
 • Den triple bunnlinjen
 • Bærekraftige forretningsmodeller – mulighetsperspektivet
 • Bærekraft som driver for innovasjon
 • Hvordan vurdere nåsituasjonen og mulig tiltak for økt bærekraft
 • Interessentkartlegging og påvirkning
 • Bærekraft som konkurransefortrinn
 • Bærekraftstrategi – innhold og prosess for implementering
 • Organisering og kompetanse
 • Sertifisering og rapportering av bærekraft

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer

Kurset inngår som én av tre valgfrie grunnkurs i den modulbaserte versjonen av Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier