Tre seminarer om:

Bærekraft i styrerommet – fra visjon til virkelighet

Meld deg på streaming av seminaret:

Når kapitalflyten går i grønn retning - hva gjelder nå?

Obs! Kun påmelding til live streaming. Påmelding til delakelse i Oslo er over.

Arrangert av Styreforeningen og Hartmark Executive search

3 styreseminarer - 3 hoveddrivere for å lykkes

Bærekraft er en forventning fra kunder og ansatte, et krav fra myndigheter og samfunn og dermed en spennende forretningsmulighet for selskaper.

Hartmark Executive search og Styreforeningen inviterer til en serie styreseminarer der målet er å gi styremedlemmer orientering, innsikt og inspirasjon til å ta bærekraftsarbeidet inn i styrerommet som en integrert del av governance og drift, og som drivkraft i innovativ forretningsutvikling. 

For å få de store vyene ned i konket forretningsmessig nytteverdi, inviterer vi næringslivet selv til å dele erfaringer, inspirere hverandre og bygge nettverk.

Alene går vi fort - sammen går vi langt!

Seminarene

Alle tre seminarene inkluderer frokost og muligheten for mingling etterpå. Det er begrenset med plasser. De vil også bli streamet.

Seminarene

15. oktober

Når kapitalflyten går i grønn retning - hva gjelder nå?

21. januar 2022

Bærekraft som konkurransekraft - å kaste mer lys

Våren 2022

Måling og oppfølging av eget bærekraftsavtrykk - å kaste mindre skygge

Første seminar

Når kapitalflyten går i grønn retning - hva gjelder nå?

Se agenda lenger ned.

Velkommen til høstens mest lærerike frokost! 

Sunniva Bratt Slette

Foredragsholder
Porteføljeforvalter i Storebrand.

Ole Sverre Spigseth

Foredragsholder
Autorisert styrekonsulent og foreleser for flere kurs i Styreforeningen.

Gine Wang-Reese

Foredragsholder
Bærekraftsdirektør i DnB.

Hugo Harstad

Foredragsholder
Direktør Forretningsutvikling i Norske Skog Saugbrugs AS.

Agenda

Hvem passer seminaret for?

Seminarene passer for styremedlemmer og styrekonsulenter i små og mellomstore bedrifter - uansett selskapsform - i privat og offentlig sektor.

Neste frokostseminar

Bærekraft som konkurransekraft - å kaste mer lys

Økonomisk vekst kan være bærekraftig – gjennom smart tjenesteutvikling, avfallskonvertering og delingsøkonomi.

Siste frokostseminar

Måling og oppfølging av eget bærekraftsavtrykk - å kaste mindre skygge

Spar kostnader og unngå «stranded assets» med en konkret plan for konvertering fra fossil energi til ren elektrisitet og lavere forbruk.

Styreforeningen og Hartmark Executive Search

Lanserer strategisk samarbeid

Samarbeidet har som formål å bidra til økt kvalitet og mer verdi for klienter som hver for seg enten benytter seg av Hartmark Executive Search eller Styreforeningens tjenester.

Daglig leder Frode Bjørnæs i Hartmark Executive Search er godt fornøyd med å ha fått på plass Styreforeningen som samarbeidspartner.

– Vi har troen på å stå side om side med aktører med tilgrensende tjenester som bidrar til at vi totalt sett både øker bredde, samt bringer relevans og kvalitet inn i kundenes prosesser.

Styreforeningen har som formål å bidra til økt kompetanse og profesjonalitet for alle med interesse for styreområdet. Foreningen er en ledende og foretrukket aktør i Norge når det gjelder utvikling, kurs og rådgivning innen styrearbeid.

I samarbeidet ser Styreforeningen frem til å kunne bidra med kandidater til ulike stillinger og verv i samarbeid med Hartmark Executive Search og deres prosesser.

Alene går vi fort - sammen går vi langt!

Utfyller hverandre

Bjørnæs har stor tro på at et samarbeid mellom de to aktørene vil komme kundene til gode.

– Styreforeningen er et av landets ledende fagmiljøer innenfor styrevirksomhet. En aktør som kjenner til de fleste prosesser, problemstillinger og lovverk tilknyttet eierstyring og selskapsledelse. Gjerne med basis i det finansielle perspektivet. Kort fortalt har Styreforeningen forståelse og erfaring med det «hard sides» i styrerommet som er få andre konsulentselskaper forunt – i hvert fall ikke rekrutteringsselskaper, sier Bjørnæs.

– Vår kjernekompetanse er evaluering og utvelgelse av ledere, ledergrupper og styrer, med utgangspunkt i rekrutteringsfaget. Vår beste praksis evalueringsmetodikk, sammen med Styreforeningens innsikt og erfaring bør samlet sett innebære leveranser som gir mer verdi sammen enn om de skulle ha blitt levert som «stand alones», avslutter Bjørnæs.

Styreforeningens gründer Karl Ibsen påpeker spesielt at de har stor respekt for Hartmark Executive Searchs kompetanse og erfaringer med rekrutteringsprosesser. 

– Hartmark Executive Search utviser god metodikk og systematikk i sitt arbeid. Vi ser på dette som nyttig og utfyllende i forbindelse med prosesser og oppdrag de er – og vil være – involvert i fremover, sier Ibsen.

Betty Rash • Graduate 06/20

Start video
Start video

Paul Wagner • Graduate 01/21

Graduates share their journey to success

Some of our graduates are now working in development teams in hi-tech companies and corporations.
Start video

Oliver Buck • Graduate 09/20

Enrollment
process

Online Skills Test

We want to know what your skills are so we can assess your compatibility with the course.

Course enrollment

You got in! Register for the course and start learning

consulting meeting

Submit your details and we will get back to you with all the information you need

Video Interview

We want to know about you and your passion for the web development world

10% discount

for early registration

Ready to jump your career to the next stage?

Please fill in the details and we will get back to you with all the necessary information