Bærekraft er konkurransekraft og hører til i styrerommet

Vi er ved inngangen til neste årtier – 2030, der FNs bærekraftsmål skal oppnås. Hvordan ser samfunnet vårt ut når vi er i mål?

Vi har bærekraftige byer og samfunn, ren energi til alle, ansvarlig forbruk og produksjon, fattigdom og sult er utryddet, alle har anstendig arbeid samtidig som det fortsatt er økonomisk vekst. Alt dette om bare 10 år – fra nå.

Det kan høres utopisk ut, men tenk om det er mulig? Og ikke bare det – vi må. Det er det verdenssamfunnet har kommet til, gjennom forskning og internasjonalt samarbeid. Og tenk om vi gjennom nytenkning, kreativitet, samarbeid og økt bevissthet faktisk får det til! Hva har det å si for næringslivet? Hvem vil vi se som markedsvinnerne i 2030, og hva kjennetegner dem? Hvilke strategiske og radikale grep tok de i årene 2020-25? Og hva var fokuset på styremøtene?

Veien til fremtiden heter bærekraft

Storebrand har identifisert at snaue 6% av styrene i norske børsnoterte selskaper har medlemmer med kompetanse eller erfaring innen bærekraft. Det er grunn til å tro at norske bedrifter generelt er for lite bevisste potensialene ved å ha bærekraft som en naturlig og integrert del av strategi og drift – og truslene i motsatt fall. Å benekte eller ikke forholde seg til bærekraft blir som Kodak.

Ja, det er fortsatt mulig å tjene penger uten å ta hensyn til miljø og samfunn. Det er fortsatt mulig å være uansvarlig uten å gå konkurs, men det blir stadig vanskeligere å slippe unna med det. Det stilles krav til bærekraftrapportering, kommer stadig nye reguleringer, kundepreferansene endrer seg mot mer bærekraft og ikke minst ser man en økt oppmerksomhet på miljørisiko fra finans og investormiljøer.

Konklusjonen må være at den beste veien er å satse på bærekraft.

Satsing på bærekraft er lønnsomt og gir konkurransefortrinn

Det å være bærekraftig, gjort på rett måte, er faktisk lønnsomt. Professor Eccles ved Harvard Business School har analysert 180 selskaper over 20 år, og fant at både markedsverdi og resultat (regnskapsført) var signifikant bedre for de som også var mer bærekraftige. Bedrifter som klarer å integrere bærekraft i de overordnede målsettingene, forretningsmodellene og strategiene er langsiktig mer lønnsomme enn de som ikke gjør det.

Det som kjennetegnet de bærekraftige selskapene nevnt over var at styrene i større grad var ansvarlig for bærekraftstrategi og -resultater. De hadde også insentiver for bærekraftmål og mer omfattende prosedyrer for interessentkontakt. Videre var de mer preget av langsiktighet, åpenhet og gjennomsiktighet.

Det virker udiskutabelt at konkurransefortrinnet ved å være bærekraftig vil forsterkes i årene som kommer.

Bærekraft åpner for nye forretningsmuligheter

De fleste virksomheter i Norge etterlever alle regler og lover innen bærekraft – både de sosiale og miljømessige. Færre er seg bevisst hvilke kostnadsreduksjoner som kan realiseres: lavere kostnader for håndtering av avfall, redusert energibruk, reduserte reisekostnader, mindre vannforbruk. Mange glemmer å evaluere hele verdikjeden/leveransekjeden i sitt arbeide med bærekraft. Man er ikke bærekraftig nok ved å kun være det innenfor egne 4 vegger om leverandører, partnere eller kunder motvirker mer enn dette.

Jernia er et godt eksempel på dette, hvor de faktiske stiller krav til og får gjennomslag for disse hos sine leverandører fra «lille» Norge, og samtidig innfører tiltak og insentiver for å hjelpe oss forbrukere til å tenke sirkulært og bærekraftig.

De aller færreste, men heldigvis stadig flere, retter fokuset på hvilke forretningsmuligheter som ligger i bærekraft og dermed identifiserer og utnytter muligheter til å tilby lønnsomme produkter og tjenester som reduserer andres fotavtrykk.

Bevissthet og fokus på bærekraft i styret og ledelsen er vel så viktig som kompetanse

Vi mener at å være bevisst på bærekraft er vel så viktig som kompetanse. Bærekraft må på dagsorden i hvert eneste styremøte, på samme måte som økonomiske nøkkeltall og HMS.

Begynn med det viktigste og der man kan få raske resultater og deretter jobbe seg videre derfra.

Heldigvis, flere og flere bedrifter og styrer blir bevisste hvilken formidabel endringsprosess og konkurransekraft som ligger foran oss gjennom bærekraft som integrert del av virksomhet og strategi.

Tankeeksperiment

La oss avslutte med et tankeeksperiment: Hva om dere visste at innen ett år skulle disse kravene til bedriften innfris:

  • 100% ren energi?
  • 0% avfall?
  • 0% utslipp?
  • ansette flere med hull i CV-en?
  • likestilling i styret og ledelsen?
  • 100% sirkulær økonomi på produktene deres?
  • både for dere og for hele verdikjeden dere er i?

Hvor langt unna er dere dette i dag og hadde dere klart denne endringen?

I vårt 3 timers nettkurs, Bærekraft strategisk fokus i styrerommetfår du nyttige verktøy og en god innføring i prosessen med å gjøre virksomheten mer bevisst i forhold til økt samfunnsansvar og bærekraft.

Hva trenger du hjelp til?
Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Bistand og veileding for din virksomhet

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål? Ønsker å starte en dialog med en av våre konsulenter? Eller trenger du bistand i forhold til temaet i denne artikkelen? Ta kontakt i dag.

Del artikkelen med andre