Avskrivningssatser 2023

Artikkel avskrivningssatser for 2023

Når du kjøper utstyr eller annet som for eksempel anleggsmidler til bedriften, kan du skrive av dette over flere år. Det betyr at du kan få fradrag fordi verdien på utstyret eller driftsmiddelet blir lavere.

Her er satsene som brukes når du skriver av driftsmidler.

 

Avskrivningssatser
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 %
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20 %
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)* 24 % /30 %
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) 20 %
Saldogruppe e (skip, rigger mv.) 14 %
Saldogruppe f (fly, helikopter) 12 %
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) 5 %
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) ** 4 % (6/10/20)
Saldogruppe i (forretningsbygg) 2 %
Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) 10 %

 

* Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 prosent, med forhøyet sats på 30 prosent for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift.

** Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 prosent.

Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 prosent. Satsen på 10 prosent gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.

Kostnader for etablering av frukt- og bærfelt kan avskrives som anlegg, med henholdsvis 10 og 20 prosent årlig.

 

Kilde: https://www.skatteetaten.no/satser/avskrivningssatser/

Artikkel avskrivningssatser for 2023

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler: