fbpx

Avklaringstimen for medlemmer (Kostnadsfri)

Medlemmer har tilgang til halvårlig kostnadsfri gjennomgang med styrekonsulent! Din sparringpartner ved styrerelaterte utfordringer!

Last ned pdf om avklaringstimen her: Avklaringstime Styreforeningen pr 0112018

● «Avklaringstimen» er KUN for medlemmer og det kan «bookes» tid for dette en gang / en time hvert halvår. Henvendelse med ønske om å bli kontaktet for å avtale tid til «Avklaringstime» gjøres pr epost til post@styreforeningen.no.  En av våre styrekonsulenter kontakter deg deretter i løpet av kommende 3 virkedager for å avklare nærmere om hvilke temaer du ønsker å diskutere, avtale tid for det telefoniske møtet og avklarer eventuelt hvilke styrekonsulent som du vil ha dialogen med. (Styrekonsulent kan være avhengig av tema / faglige og praktiske utfordringer du ønsker avklart).

● «Avklaringstimen» er et tilbud der våre medlemmer kan samle opp faglige og faktiske spørsmål og utfordringer, som er knyttet til eksisterende styreverv vedkommende besitter, for å få en grundigere gjennomgang av disse med en av våre styrekonsulenter til avtalt tid. Alternativt for å avklare og få innspill i forhold til styreverv man er på vei inn i eller er i prosess med i forhold til å tiltre.

● «Avklaringstimen» er kostnadsfri / gratis for medlemmer med inntil ca 1 time – inkludert eventuelle forberedelser – hvert halvår. (Kan alternativt utvides med utvidet bistand / tid til våre fordelaktige medlemspriser).

● «Avklaringstimen» gjennomføres konkret ved at vi til avtalt tidspunkt avholder et telefonmøte der vi diskuterer igjennom dine utfordringer og spørsmål innenfor angitt tidsramme. Erfaringsmessig gir slike «Avklaringstimer» med styrekonsulent deg mest når du selv er godt forberedt, har eventuelle notater og dokumenter tilgjengelig, og i forkant av møtet skisserer så konkret som mulig de forhold du ønsker avklart eller diskutert

Våre konsulenter bistår en rekke medlemmer og virksomheter med oppdrag knyttet til styrearbeid og forretningsutvikling og eksempler på oppdragstyper finner du under menyvalget “ Oppdragseksempler – konsulent assistanse

En times konkret gjennomgang vedrørende spørsmål og utfordringer på styrenivå – hvert halvår – med en av våre styrekonsulenter, er inkludert i det årlige medlemskapet.  Vi viser forøvrig til løpende supportfunksjon når akutte spørsmål og utfordringer dukker opp i ditt daglige virke som styremedlem.

Ta kontakt for nærmere informasjon eller for å avtale tid, sted med mer:

Telefon direkte: 22 99 77 00     E-post: post@styreforeningen.no

Last ned PDF om «Avklaringstimen» ved å trykke på bildet nedenfor!