fbpx
Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

AUTORISASJONSPROGRAMMET FOR STYREMEDLEMMER

Autorisasjonsprogrammet er en unik mulighet for deg som ønsker å profesjonalisere din kompetanse og videreutvikle dine ferdigheter innen styrearbeid!

Over 500 deltakere har gjennomført Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer, og over 50.000 personer har totalt deltatt på våre kurs fra etableringen i 1997 frem til starten av 2018!
Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer er utviklet av og leveres av Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no. Den engelske betegnelsen programmet fører frem til er: Authorized board member by «The Norwegian Association of Board Members»

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer velges av mange som ser styrearbeid og styreroller fremover som en alternativ eller utfyllende karrierevei.  Vi har gjennom de siste 3 år hatt en rekke styrerekrutteringsoppdrag for medlemmer og kunder.  I den sammenheng har vi, i 9 av 10 oppdrag, hatt gleden av å finne svært kompetente kandidater blant deltakere som har gjennomført Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer.

1. AUTORISASJONSPROGRAMMET FOR STYREMEDLEMMER – INTENSIV WEEKENDSAMLING: 

Programmet for de kommende helgene der Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer arrangeres som intensiv weekend følger nedenfor. Trykk på bildet nedenfor for økt/stor størrelse og detaljert program for autorisasjonshelgene;

Trykk på bildene nedenfor for å se hele programmet i stor størrelse på ulike datoer og på alternative kurssteder;

Scandic Asker (Oslo), 3 gjennstående alternativer vår 2019  =  29-31 Mars,   26-28 April,   14-16 Juni,

Scandic Asker (Oslo), 3 alternativer høst 2019  =  13-15 September,   25-27 Oktober,   13-15 Desember

Scandic Airport Hotel Stavanger Hotell, 2 alternativer høst 2019  =  27-29 September,    29 November – 1 Desember

2. AUTORISASJONSPROGRAMMET FOR STYREMEDLEMMER – ORDINÆR ORDNING MED VALGFRI KURSSAMMENSETTING:

Autorisasjwonsprogrammet for styremedlemmer er inndelt i 5 moduler som er satt sammen i form av et fleksibelt program.
• Du kan selv bestemme tempo og fremdrift på gjennomføringen.
• Du kan også selv velge deler av programmet basert på egne behov og ønsker for spesialisering.
• Du velger selv blant de godkjente kurstyper, med alternative kurssteder og tidspunkter via bestillingsskjema for kurs på www.styreforeningen.no

Alle kandidater som har gjennomgått Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer, og som ønsker dette, inngår i Styreforeningens styrekandidat database.  Med bakgrunn i din gjennomføring av Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer vil du ha en bedre mulighet for å arbeide med ulike typer virksomheter som har behov for dine kunnskaper.

Autorisasjonsbevis tildeles fra Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no når deltaker har gjennomført samtlige trinn i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer.

Kurspris/er  for gjennomføring av Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer:
Den totale summen for autorisasjonsprogrammeter kr 19.950 (medlemmer). Prisen er kr 20.900 inkludert medlemskap i ett år dersom du ikke er medlem allerede.

Det er videre slik at du får et fradrag for tidligere kursdeltakelse med kr. 3.000,- for hvert kurs du eventuelt tidligere har gjennomført med oss og som er poenggivende i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer.

Ved påmelding til det ordinære Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer velger du om du ønsker å motta en faktura for hele kursavgiften,eller om du ønsker faktura som er fordelt over to, tre eller seks måneder.

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer i 5 trinn
Trinn 1: Deltakelse på og gjennomføring av ETT av følgende fem kurs;
GRUNNLEGGENDE STYREARBEID, eller
DAGLIG LEDER OG STYRET, eller
ANSATT VALGT STYREMEDLEM, eller
STYRELEDER OG STYRELEDELSE, eller
STYREARBEID I DATTERSELSKAPER INNEN KONSERN

Trinn 2: Obligatorisk kursdag; PRAKTISKE STYREUTFORDRINGER
Praktiske styreutfordringer er en kombinasjon av case gjennomganger/praktiske problemstillinger som løses i grupper, samlet og individuelt kombinert med gjennomgang av dokumentmaler, hjelpemidler og verktøy

Trinn 3: Valgfri spesialisering ved gjennomføring av;
ETT av følgende valgfrie spesialområder (6 timers kurs) tilrettelagt for styremedlemmer;
HR OG HMS STRATEGIER FOR DAGLIG LEDER OG STYRET (Dekker også lovbestemt krav til HMS kurs for DL), eller
KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS (Suksessindikatorer for virksomheten), eller
REGNSKAPSFORSTÅELSE FOR STYREMEDLEMMER,eller
STYRETS REGNSKAPSANALYSE OG VERDIVURDERING – PRAKTISK CASE KURS, eller
SALGS- OG MARKEDSSTRATEGIER MED RESULTATEFFEKT, eller
STRATEGISK FORRETNINGSUTVIKLING OG VEKST, eller
VERDIVURDERINGER OG DUE DILIGENCE PROSESSER

Alternativt ett av følgende kurs, forutsatt at dette ikke er valgt i Trinn 1;
STYRELEDER OG STYRELEDELSE, eller
STYRESEKRETÆREN, eller
DAGLIG LEDER OG STYRET, eller
STYREARBEID I DATTERSELSKAPER INNEN KONSERN

Trinn 4: Obligatorisk kursdag; «Autorisasjonsdagen»
Autorisasjonsdagen er en intensiv og hektisk dag der oppgaver er det helt sentrale. Dagen starter med personlig styreevaluering og en omfattende individuellmultiple choice oppgave. Hele dagen arbeider vil med å besvare oppgaven samt knytte tilleggsinformasjon og bevisstgjøring opp mot oppgavene,spørsmålsstillingene og svar/svaralternativene.

Trinn 5: Nettbasert autorisasjonstest
Autorisasjonstesten/Autorisasjonseksamen gjennomføres ved multiple choice/flervalg
– eksamen via vår nettbaserte løsning (Gjennomføres på våre nettsider)

Ta kontakt for påmelding eller nærmere informasjon. Telefon: 22 99 77 00, E-post:  post@styreforeningen.no  for avtale om tid og sted!

Ved påmelding angir du i fritekstfeltet dersom du om du ønsker å motta faktura som er fordelt over to, tre eller seks måneder. Alternativet er standard betalingsbetingelser pr 14 dager fra bestilling.

Pris for autorisasjonsprogrammet er kr. 19.950,-    (kr. 20.900 dersom du ikke er medlem ved påmeldingen)
(fradrag i kurspris med kr. 3.000,- for tidligere kursdeltakelse).

Påmelding

Deltakerinfo

Navn

E-post

Mobil

Telefon, privat

Adresse

Postnr

Sted

Referansekode: (Benyttes kun av interne)Fakturamottaker (dersom faktura skal utstedes til firma)

Firma

Adresse

Postnr

Sted

TelefonYtterligere opplysninger

I dette feltet kan du spesifisere kurs du har deltatt på i Styreforeningens regi tidligere. Benytt gjerne feltet 'ytterligere opplysninger' til å gi utfyllende opplysninger om dine erfaringer, verv og kompetanse.

Denne bestillingen eller henvendelsen kommer som en følge av:

Min kontaktperson i Styreforeningen: