Autorisasjonsprogrammet Modulprogram

Ett og ett kurs når det passer deg

Med denne ordningen velger du blant ulike grunn- og spesialkurs for en progresjon som passer for deg. Lær om styrearbeid ved å bygge på med «ett og ett» kurs på valgfrie steder i ditt tempo.

Detaljer for kurset

Bli autorisert styremedlem!

  • Fleksibelt og omfattende læring – svært mye for pengene!
  • Bli «Autorisert styremedlem» i ditt eget tempo
  • Kombiner kompetanseheving og nettverksbygging
  • Velg sammensetting av kursemner som passer deg best

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer foregår i 5 trinn. Merk deg at dersom du tidligere har deltatt på en av de poenggivende kursene nedenfor får du et fradrag på kr 3 000,- pr kurs.

Dette er vårt komplette, 5-trinns modulbaserte autorisasjonsprogram for styremedlemmer, med avsluttende autorisasjonstest og «Autorisasjonsbevis». 

Her kan du velge kurs på datoer og steder som passer for deg.

Det er totalt 4 trinn i form av kursdager som inngår som obligatorisk innhold i programmet inkludert autorisasjonstest, samt et 5. trinn med frivillig utvidelse.

Totalprisen er kr 21 900,-

Påmelding for Autorisasjonsprogrammet inkluderer også én måneds medlemskap i styreforeningen.no. Du får da tilgang til blant annet support, assistanse, dokumentmalarkivet og faglige artikler. Og om ønskelig, inkluderer det også registrering av din CV i vår rekrutteringsportal: styrerekruttering.no.

Over 1600 har totalt deltatt i autorisasjonsprogrammet de siste år, og over 56 000 har deltatt på våre ulike kurs siden etableringen i 1997. Vi er stolte over alle de overveldende positive tilbakemeldingene og evalueringene vi har mottatt gjennom over 23 år.

Dette er et ideelt program for egenutvikling, refleksjon, aha-opplevelser og bevisstgjøring for deg som styremedlem i: aksjeselskap, ASA, stiftelse, organisasjon, DA, ANS, forening eller annet. Vi har hatt deltakere fra de fleste store selskaper i Norge og fra en rekke ulike bransjer, SMB-bedrifter,  gründere, idelle lag og institusjoner. 

Gjeldene lover og regler for styrearbeid er for mange «forbausende like» – uansett hvor du måtte ha ditt styreverv.

Vi presiserer nærmere:

  • Du kan selv bestemme tempo og fremdrift på gjennomføringen.
  • Du kan også selv velge deler av programmet basert på egne behov og ønsker for spesialisering.
  • Du velger selv blant de godkjente kurstyper, med alternative kurssteder og tidspunkter som du finner på vår kursplan, og avtaler dette med din/tildelte kurskonsulent hos oss.

Trinn 1:

Gjennomføring av ett av følgende basis styrekurs;

Trinn 2:

Trinn 3:

Spesialisering ved gjennomføring av ett av følgende valgfrie spesialområder (6 timers kurs) tilrettelagt for styremedlemmer;

Trinn 4:

Gjennomføring av kurset: «Autorisasjonsdagen» med tilhørende autorisasjonstest.

«Autorisasjonsdagen» er en intensiv og hektisk halv dag der gjennomføring av testens oppgaver er det helt sentrale. 

Dagen starter med personlig styreevaluering og en omfattende individuell flervalgsoppgave. Forøvrig arbeider vi oss igjennom oppgavene samt knytter tilleggsinformasjon og bevisstgjøring opp mot oppgavene, spørsmålsstillingene og svarene. 

«Autorisasjonsdagen» gjennomføres sammen med deltakere som har siste dag i Autorisasjonsprogrammets Weekend- eller 2-dagers intensive variant.

Ta direkte kontakt med din kurskonsulent, eller med kursavdelingen på telefon: 22 99 77 00 for å avklare alternative dager og steder for trinn 4.

Trinn 5 (frivillig):

Etterfølgende frivillig utvidet nettbasert autorisasjonstest, med eventuell frivillig registrering i vår CV-portal styrerekruttering.no og oppfølgende møte med styrekonsulent hos oss. 

Kontakt oss gjerne på 22 99 77 00 eller post@styreforeningen.no dersom du vil ha en samtale om hvilke kurs og fremdrift som måtte passe best for din del. Velkommen til en hyggelig «prat» om Autorisasjonsprogrammet.

Force majeure / spesielle situasjoner utenfor vår kontroll

I eventuelle perioder / situasjon der myndighetene pga. koronaviruset eller andre forhold ikke tillater eller ikke anbefaler gruppesamlinger av en størrelse, eller på en slik måte, som det er beskrevet ovenfor eller opprinnelig tiltenkt for dette konseptet, vil vi levere dette modulbasert med et tilsvarende faglig innhold. Moduler som inngår i programmets helhetskonsept vil da så langt mulig legges på opprinnelige kursdatoer for de påtenke «åpne kurs», men vil kunne legges til andre alternative tidspunkt dersom dette på grunn av gruppestørrelse eller annet blir påkrevd. Alternativt vil du valgfritt kunne delta på senere oppsatte datoer for program med opprinnelig tiltenkt fysisk oppmøte – så snart det er tillatt eller anbefales igjen fra myndighetens side. Du vil med andre ord uansett få alternativer for leveranse med tilsvarende faglig innhold fra vår side og risikerer derav ikke å tape kursavgift som er innbetalt, eller tape kursavgift som du har mottatt faktura på grunnet bestilling på konkrete datoer som måtte utgå. Vi garanterer deg å levere deg ditt bestilte kursprogram på den til enhver tid best gjennomførbare måte!

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier