Autorisasjonsprogrammet – Modulprogram dagskurs

Ett og ett kurs når det passer deg

Med denne ordningen velger du blant ulike grunn- og spesialkurs for en progresjon som passer for deg. Lær om styrearbeid ved å bygge på med «ett og ett» kurs på valgfrie steder i ditt tempo.

Detaljer for kurset

Bli autorisert styremedlem!

  • Fleksibelt og omfattende læring – svært mye for pengene!
  • Bli «Autorisert styremedlem» i ditt eget tempo
  • Kombiner kompetanseheving og nettverksbygging
  • Velg sammensetting av kursemner som passer deg best

Dette er vårt komplette, 5-trinns- og modulbaserte Autorisasjonsprogram for styremedlemmer. Det er et ideelt kursprogram for egenutvikling, refleksjon, aha-opplevelser og bevisstgjøring for deg som er – eller ønsker å jobbe som – styremedlem. Gjeldene lover og regler for styrearbeid er for mange forbausende like – uansett hvor du måtte ha ditt styreverv.

Vi har hatt deltakere fra de fleste store selskaper i Norge, og fra en rekke ulike bransjer, SMB-bedrifter, gründere, idelle lag og institusjoner. 

5-trinns modulprogram

  • Bestem selv tempoet og fremdriften på veien til å bli autorisert styremedlem.
  • Velg kurs basert på egne behov og ønsker for spesialisering – både som nettkurs eller tradisjonell klasseromsform (spesifisert nedenfor).
  • Du velger blant forhåndsgodkjente kurs fra kursplanen, og vi avtaler dette med din kurskonsulent hos oss.

Påmeldingen for Autorisasjonsprogrammet inkluderer én måneds medlemskap i styreforeningen.no. Du får tilgang til blant annet support, assistanse, dokumentmalarkivet og faglige artikler. Om ønskelig, inkluderer det også registrering av din CV i vår rekrutteringsportal: styrerekruttering.no.

Tips: Dersom du tidligere har deltatt på en av de poenggivende kursene nedenfor får du et fradrag på kr 3 000,- pr kurs.

Trinn 1

Velg ett av følgende kurs:

Trinn 2

Velg ett av følgende kurs (klasserom- eller nettkurs-variant):

Trinn 3

Følgende kurs er obligatorisk å delta på i Autorisasjonsprogrammet:

Trinn 4

Siste obligatoriske trinn i programmet er gjennomføring av kurset Autorisasjonsdagen der du tar en avsluttende autorisasjonstest, og mottar autorisasjonsbeviset. Denne kursdagen gjennomføres sammen med deltakere som også har siste dag i Autorisasjonsprogrammets Weekend- eller 2-dagers intensive-variant.

Autorisasjonsdagen er en intensiv og hektisk halv dag som starter med personlig styreevaluering, og fortsetter med en omfattende individuell flervalgsoppgave. Vi arbeider vi oss igjennom oppgavene samtidig som vi knytter tilleggsinformasjon og bevisstgjøring opp mot oppgavene, spørsmålsstillingene og svarene.

Trinn 5 (frivillig):

Gjennomføring av en utvidet og nettbasert autorisasjonstest og muligheten til å registrere deg i vår landsomfattende CV-base: styrerekruttering.no. Inkluderer også et oppfølgende møte med styrekonsulent hos oss. 

Force majeure

I en situasjon der myndighetene – pga. koronaviruset eller andre forhold – ikke tillater eller ikke anbefaler gruppesamlinger av en størrelse, eller på en slik måte, som opprinnelig er tiltenkt for dette konseptet, vil vi levere dette modulbasert med et tilsvarende faglig innhold. Moduler som inngår i programmets helhetskonsept vil da så langt mulig legges på opprinnelige kursdatoer for de påtenke «åpne kurs», men vil kunne legges til andre alternative tidspunkt dersom dette på grunn av gruppestørrelse eller annet blir påkrevd. Alternativt vil du valgfritt kunne delta på senere oppsatte datoer for program med opprinnelig tiltenkt fysisk oppmøte – så snart det er tillatt eller anbefales igjen fra myndighetens side. Du vil med andre ord uansett få alternativer for leveranse med tilsvarende faglig innhold fra vår side og risikerer derav ikke å tape kursavgift som er innbetalt, eller tape kursavgift som du har mottatt faktura på grunnet bestilling på konkrete datoer som måtte utgå. Vi garanterer deg å levere deg ditt bestilte kursprogram på den til enhver tid best gjennomførbare måte!

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier