Autorisasjonsprogrammet 2-dagersprogram

To intensive ukedager

To intensive og utviklende dager hvor du får en grundig opplæring i styrearbeid. For optimal læring har vi satt sammen varierte forelesninger, kombinert med oppgaver og individuelle utfordringer.

Detaljer for kurset

Bli autorisert styremedlem!

 • Intensiv, konkret og praktisk læring – svært mye for pengene!
 • Bli «Autorisert styremedlem» i løpet av 2 kompakte ukedager
 • Kombiner kompetanseheving og nettverksbygging
 • Komprimert utdrag av flere av våre viktigste kurs

Dette er vårt komplette autorisasjonsprogram for styremedlemmer, med avsluttende autorisasjonstest og «Autorisasjonsbevis», levert over to krevende og lærerike ukedager.

Påmelding for Autorisasjonsprogrammet inkluderer også én måneds medlemskap i styreforeningen.no. Du får da tilgang til blant annet support, assistanse, dokumentmalarkivet og faglige artikler. Og om ønskelig, inkluderer det også registrering av din CV i vår rekrutteringsportal: styrerekruttering.no.

Over 1600 har totalt deltatt i autorisasjonsprogrammet de siste år, og over 56 000 har deltatt på våre ulike kurs siden etableringen i 1997. Vi er stolte over alle de overveldende positive tilbakemeldingene og evalueringene vi har mottatt gjennom over 23 år.

Forbered deg på to svært intensive, lange og konsentrerte arbeidsdager, der forelesninger, gruppeoppgaver, cases, individuelle utfordringer, diskusjoner og quiz brukes for å få maksimal læringseffekt. Du vil møte opptil 20 andre, som med styrearbeid som fellesnevner, vil diskutere og arbeide sammen om emner relatert til styrearbeid. 

Det er obligatorisk deltakelse på hele programmet, inkludert oppgaver og middag på kvelden.

Dette er et ideelt program for egenutvikling, refleksjon, aha-opplevelser og bevisstgjøring for deg som styremedlem i: aksjeselskap, ASA, stiftelse, organisasjon, DA, ANS, forening eller annet. Vi har hatt deltakere fra de fleste store selskaper i Norge og fra en rekke ulike bransjer, SMB-bedrifter,  gründere, idelle lag og institusjoner. 

Gjeldene lover og regler for styrearbeid er for mange «forbausende like» – uansett hvor du måtte ha ditt styreverv.

Vi kan også levere «Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer» bedriftsinternt. Flere konsern og virksomheter har i de senere år valgt dette. Kontakt oss på post@styreforeningen.no for priser og tilbud.

Dag 1:

Dag 2:

 • Kl 07.00: Frokost
 • Kl 08.00 – 12.00: Kurs (kun ett av de to alternativene):
  • Alt. 1: Regnskapsforståelse og Regnskapsanalyse for styret,
  • Alternativt inngår følgende programdel (arrangør velger kursalternativ avhengig av ledige foreleserressurser)
 • Kl 12.00: Lunsj
 • Kl 13.00 – 16.00: Autorisasjonsdelen
  • Autorisasjonstest med 40 spørsmål og Autorisasjonsgjennomgang
  • Oppsummering og Autorisasjonsbevis
 • Kl 16.00: Avslutning

Force majeure / spesielle situasjoner utenfor vår kontroll

I eventuelle perioder / situasjon der myndighetene pga. koronaviruset eller andre forhold ikke tillater eller ikke anbefaler gruppesamlinger av en størrelse, eller på en slik måte, som det er beskrevet ovenfor eller opprinnelig tiltenkt for dette konseptet, vil vi levere dette modulbasert med et tilsvarende faglig innhold. Moduler som inngår i programmets helhetskonsept vil da så langt mulig legges på opprinnelige kursdatoer for de påtenke «åpne kurs», men vil kunne legges til andre alternative tidspunkt dersom dette på grunn av gruppestørrelse eller annet blir påkrevd. Alternativt vil du valgfritt kunne delta på senere oppsatte datoer for program med opprinnelig tiltenkt fysisk oppmøte – så snart det er tillatt eller anbefales igjen fra myndighetens side. Du vil med andre ord uansett få alternativer for leveranse med tilsvarende faglig innhold fra vår side og risikerer derav ikke å tape kursavgift som er innbetalt, eller tape kursavgift som du har mottatt faktura på grunnet bestilling på konkrete datoer som måtte utgå. Vi garanterer deg å levere deg ditt bestilte kursprogram på den til enhver tid best gjennomførbare måte!

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier