Autorisasjonsdagen i modulbasert autorisasjonsprogram

Intern dag som kun er mulig å melde seg på for deg som allerede deltar i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer.

Detaljer for kurset

NB! Kun mulig å melde seg på for deg som deltar i autorisasjonsprogrammet

Intern halv dag for deltakere i Autorisasjonsprogrammet – Modulprogram dagskurs. Autorisasjonsdagen er bygget opp omkring 35 spørsmål med emner innen styrearbeid og selskapsforståelse. Oppgaven gjennomføres enkeltvis og innledningsvis i kurset. 

Kursdagen gjennomgår alle spørsmålene og gir utfyllende kommentarer og innspill knyttet til de sentrale spørsmålene + ca 65 avklaringer til gjennom dagen.

I forbindelse med forståelsen av enkelte av spørsmålsområdene benyttes gruppearbeid og rollespill.

Autorisasjonsdagen varer en halv dag, se spesifisert tidsrom for det enkelte kurs. 

Det inngår omfattende kursdokumentasjon i forbindelse med kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier