Kjøp og salg av virksomheter

Få innføring i hvordan lykkes med kjøp, salg og fusjoner av virksomheter, gjennom en praktisk vinklet innføring i hele prosessen.

Virtuell ledelse i 2020 – digital Darwinisme

Idet digitaliseringsbølgen ruller over oss, blir det i økende grad tydelig at de fleste av oss står foran et paradigmeskifte hva angår arbeidsmetodikk og arbeidshverdag. Men, hvis vi ser tilbake i tid på endringene som har foregått opp igjennom industrihistorien, ser vi at hurtig endring og behovet for å tilpasse seg ikke er nytt.  I […]

Det digitalt ansvarlige styret

Styret har ansvar for å kontrollere ledelsen og ledelsens handlinger, og sammen med ledelsen sørge for at virksomheten har tydelige mål og velger rett strategi. Hvordan utfordrer digitaliseringen styrets rolle og hva betyr det å være et digitalt ansvarlig styre?

Regnskapsforståelse for styremedlemmer (nett-web-kurs)

Vårt kurs «Regnskapsforståelse for styremedlemmer» er levert til flere tusen deltakere og avholdes jevnlig rundt omkring i hele landet, samt som: kombinert nett-webkurs. Kurset er spesielt utviklet for å hente det beste fra nettkurs varianten, men kombinere det med live webinar, følge diskusjoner og andres erfaringer og da på den fastsatte kursdagen konsentrere deg fullt […]

Corporate governance (ind.kurs*) – m/cases

Kurset gir en systematisk gjennomgang av eierstyring og selskapsledelse basert på den norske anbefalingen (NUES) om at børsnoterte selskaper skal ha eierstyring og selskapsledelse som klargjør rollefordelinger.

Generalforsamling og eierrettigheter (ind.kurs*) – m/cases

Kursdagen retter seg mot eiere, styreledere, styremedlemmer, varamedlemmer, observatører og daglige ledere. Kurset tar utgangspunkt i Aksjelovens kapittel 5 og de bestemmelser forøvrig som omfatter generlaforsamlingens oppgaver og ansvar. Formålet med kurset er at deltakerne skal få detaljert kunnskap om de ulike regler som er gjeldene, hvordan generalforsamling og generalforsamlingssaker håndteres i praksis samt andre vesentlige forhold man bør […]