Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Blog Archives

STYRENYTT Nov-Des 2017 med artikler og faglig påfyll!

STYRENYTT  Nov-Des 2017 med artikler og faglig påfyll! Her finner du STYRENYTT for Nov-Des 2017 med artikler, faglig påfyll, nyheter, endringer og nyttig informasjon!  Tilgang til StyreNytt krever normalt at du er medlem og er innlogget på våre medlemssider. Denne utgaven har vi valgt å la ligge åpen på forsiden en periode. Du kan se de enkelte sider i utgaven av Styrenytt nedenfor eller du kan laste ned PDF utgave …Les Mer

Politisk oppnevnte medlemmer av et styre har det samme ansvar som ..

Også politisk oppnevnte medlemmer av et styre har det samme ansvar som alle andre styremedlemmer. Derfor er det viktig at også politisk oppnevnte styremedlemmer i styrene rundt omkring gjennomgår skolering og er oppdatert på lovene for et AS, KF og ASA selskaper. I en leder i Dagbladet 2017 settes fokus på flere tilfeller der styrer har kommet opp i vanskeligheter ved å gjøre vedtak som strider imot lover og regler, og …Les Mer

OBS! Vi beklager at det kun er få plasser igjen første halvår 2018!

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer – Intensiv weekend versjon – har blitt svært populært! Vi satte opp flere ekstra helger men det fylles raskt opp. Vi har enkelte – enkeltromsplasser igjen i april – men dobbeltromsplasser er dessverre først ledig i juni 2018. Vi minner om at Autorisasjonsprogrammet i vanlig / ordinær versjon kan bestilles fortløpende via våre nettsider eller etter dialog med en av våre kurskonsulenter på telefon: 22 99 77 …Les Mer

Skreddersydde kurs – 100 % fokus på kursdag for bare DEG – kr. 8.950,-

INDIVIDUELL KURSDAG – 100 % FOKUS PÅ DET DU VIL LÆRE EN-til-EN kurs for deg med din egen kursholder fra Styreforeningen! Kombinasjonen av a) «en til en» gjennomgang av valgt kursemne med b) muligheten til å stille spørsmål og ta opp utfordringer du ”føler på kroppen” og som er et emne på kurset – er det spesielle med en individuell kursdag. En individuell kursdag arrangeres primært kun for deg med …Les Mer

Styreleder og styreleders oppgaver. Bør – eller bør du ikke – ta rollen?

«Den som ikke vil gjøre mer enn å overholde aksjelovenes minimumskrav, bør aldri velges til styremedlem, og den som ikke gjør mer enn å overholde aksjelovenes minimumskrav, bør kastes straks,» har det vært sagt. Professor i forretningsjuss; Tore Bråthen har i en velskrevet artikkel fra 2003 en del kommentarer omkring styreleder og styreleders oppgaver som vi i Styreforeningen.no har be- og omarbeidet noe i forhold til etterfølgende lovendringer, og således …Les Mer

Ansattvalgte styremedlemmers rettigheter i forhold til “styreplass”!

Det er de ansatte selv som må kreve plass i selskapets styre når lovens krav til det er innfridd. Hvilke oppgaver har en ansatt valgt styremedlem? Kurset «Ansatt valgt styremedlem» har vi avholdt i ca 20 år – oppdatert etterhvert som lover og regler har blitt endret. Her er litt info du kan lese for å forberede deg nærmere: Bestill kursplass i vår kursoversikt eller kontakt en kurskonsulent på 22 …Les Mer

Styreanalysen – vurdering av styrets arbeid med mer

Analyse, resultater og lønnsomhet Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse sier, “Styret bør evaluere sitt arbeide og kompetanse årlig.” Først og fremst for å kartlegge sterke og svake sider ved det aktuelle styret/styrearbeidet og dermed legge forholdene til rette for forbedring. Resultatet av en godt gjennomført styreanalyse/-evaluering blir sannsynligvis et mer effektivt styre og det igjen fører fort til bedre lønnsomhet for virksomheten. Her er et lite eksempel på spørsmål som …Les Mer