Styrets ansvar og krav til handling i krevende og kriselignende tider

Det er en krevende situasjon for mange styremedlemmer denne siste periodens ekstraordinære dager og uker. I slike ekstraordinære situasjoner og perioder må man som styremedlem være bevisst sitt særskilte ansvar for å handle, «ta affære», stille spørsmål og krav, være en aktiv pådriver for å avdekke selskapets status, risiko-områder og handlingsalternativer.

Styreansvar og styreforsikring

Styremedlem eller daglig leder i en bedrift kan bli erstatningsansvarlig overfor aksjonærer, kreditorer, kontraktspartnere, offentlige myndigheter og omkringliggende samarbeidspartnere og aktører. Styrets ansvar og plikter er regulert spesielt i aksjeloven, men også noe i annen selskapslovgivning. Endringer i aksjeloven de siste årene har skjerpet det personlige ansvaret for både styremedlemmer og daglige ledere. Vi har […]

Hva er egentlig goodwill?

Mange smiler og nikker bekreftende når regnskapsspørsmål diskuteres og «henger seg stemmemessig på» den eller de man tror har kunnskap til å ta de riktige avgjørelsene. Vet du for eksempel hva som egentlig ligger i begrepet «goodwill»? Goodwill, fra engelsk «velvilje»; er en immateriell verdi som for eksempel ligger i en forretnings gode navn og […]

Vellykket CASE-kveld i september!

Svært vellykket kveld Kvelden inneholdt tøffe praktiske utfordringer som kveldens ulike sammensatte «styrer» for å løse diverse floker for «CleanOceanTech AS». God blanding av erfaringer, bakgrunn og innsikt blant de ulike deltakerne i hver gruppe er en svært effektiv form for praktisk utvikling som styremedlem. Etter vår mening skal det mye til for «å slå» […]

22 tips til styresekretæren

Du som styresekretær vil kunne gjøre hverdagen lettere for de som sitter i styret. Du vil kunne legge til rette for at de bedre kan bidra til verdiskapingen i bedriften og redusere deres risiko for utfordringer knyttet til styreansvar. Du som styresekretær har stor makt og påvirkningsmulighet. I denne rollen skal du bidra til å […]

Kurskatalogen for 2019

Interaktiv kurskatalog for Styreforeningen

Vi har mange spennende og lærerike kurs for 2019 og i den forbindelse har vi satt sammen en interaktiv kurskatalog. I år tilbyr vi blant annet braksuksessen Autorisasjonprogrammet for Styremedlemmer og Forhandlingsteknikk i praksis som noen alternativer. Katalogen er tilgjengelig for nedlastning til både mobil, tablet og PC og i den vil du finne informasjon […]

Tips til kjøp av bedrift

Vurderer du oppkjøpskandidater? Tips til deg som styremedlem Det å kjøpe en bedrift er risikofylt! Mange mislykkes ved sine oppkjøp. Bruk tid på prosessen med å bli bevisst på; hvorfor du vil kjøpe hva? Sett deg et mål og lag en plan! En god plan vil også hjelpe deg hvis du skal søke finansiering. Planen […]

Politisk oppnevnte styremedlemmer

Også politisk oppnevnte medlemmer av et styre har det samme ansvar som alle andre styremedlemmer. Derfor er det viktig at også politisk oppnevnte styremedlemmer i styrene rundt omkring gjennomgår skolering og er oppdatert på lovene for et AS, KF og ASA selskaper. I en leder i Dagbladet 2017 settes fokus på flere tilfeller der styrer […]

Komplett sjekkliste og egenanalyse for styreverv

Klar for en status-sjekk og egenvurdering av styreverv? 🤔 Hvor bevisst er du din rolle? Du finner sjekkliste og egenevaluering i PDF format her: Sjekkliste styreverv Nov 2018 Sjekkliste styreverv Nov 2018