fbpx
Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Blog Archives

Politisk oppnevnte styremedlemmer

Også politisk oppnevnte medlemmer av et styre har det samme ansvar som alle andre styremedlemmer. Derfor er det viktig at også politisk oppnevnte styremedlemmer i styrene rundt omkring gjennomgår skolering og er oppdatert på lovene for et AS, KF og ASA selskaper. I en leder i Dagbladet 2017 settes fokus på flere tilfeller der styrer har kommet opp i vanskeligheter ved å gjøre vedtak som strider imot lover og regler, …Les Mer

Vil du øke din forhandlingskraft?

Vi tilbyr kurset;  «FORHANDLINGSTEKNIKK I PRAKSIS».  Kursinnhold er bygget opp omkring følgende spørsmålsstillinger: Når bør vi forhandle? Er vi tilstrekkelig forberedt før forhandlingene? Hvilken taktikk velger vi, offensiv/defensiv? Hvordan sikrer vi forhandlingene våre før de trer i kraft? Vet vi nok om oss selv og vår samarbeidspartner før vi starter? Hva ønsker vi å oppnå med forhandlingene ut fra et økonomisk perspektiv? Hvilken taktikk har motparten valgt? Hvor mye må …Les Mer

Styreleder og styreleders oppgaver. Bør – eller bør du ikke – ta rollen?

«Den som ikke vil gjøre mer enn å overholde aksjelovenes minimumskrav, bør aldri velges til styremedlem, og den som ikke gjør mer enn å overholde aksjelovenes minimumskrav, bør kastes straks,» har det vært sagt. Professor i forretningsjuss; Tore Bråthen har i en velskrevet artikkel fra 2003 en del kommentarer omkring styreleder og styreleders oppgaver som vi i Styreforeningen.no har be- og omarbeidet noe i forhold til etterfølgende lovendringer, og således …Les Mer

God jul! StyreNytt Desember 2018 finner du her!

«Hei hå, da var det jul igjen…» Da er det siste del av desember – igjen – da dere! Vi vet ikke hvordan det oppleves for deg, men for flertallet her hos oss mener vi bestemt at denne desember måneden kom veldig raskt etter forrige.. 🤔 Vi har lagt bak oss et rivende halvår med «all-time-high» aktivitet på; den ordinære kursfronten, innen bedrifts- interne kurs, og innenfor Autorisasjonsprogrammet. Vi merker …Les Mer