fbpx
Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Blog Archives

Tips til kjøp av bedrift

Vurderer du oppkjøpskandidater? Tips til deg som styremedlem Det å kjøpe en bedrift er risikofylt! Mange mislykkes ved sine oppkjøp. Bruk tid på prosessen med å bli bevisst på; hvorfor du vil kjøpe hva? Sett deg et mål og lag en plan! En god plan vil også hjelpe deg hvis du skal søke finansiering. Planen bør inneholde forhold som innmat kjøp eller kjøp av aksjer, hva slags kjøpssituasjoner du søker, …Les Mer

Politisk oppnevnte styremedlemmer

Også politisk oppnevnte medlemmer av et styre har det samme ansvar som alle andre styremedlemmer. Derfor er det viktig at også politisk oppnevnte styremedlemmer i styrene rundt omkring gjennomgår skolering og er oppdatert på lovene for et AS, KF og ASA selskaper. I en leder i Dagbladet 2017 settes fokus på flere tilfeller der styrer har kommet opp i vanskeligheter ved å gjøre vedtak som strider imot lover og regler, …Les Mer

Vil du øke din forhandlingskraft?

Vi tilbyr kurset;  «FORHANDLINGSTEKNIKK I PRAKSIS».  Kursinnhold er bygget opp omkring følgende spørsmålsstillinger: Når bør vi forhandle? Er vi tilstrekkelig forberedt før forhandlingene? Hvilken taktikk velger vi, offensiv/defensiv? Hvordan sikrer vi forhandlingene våre før de trer i kraft? Vet vi nok om oss selv og vår samarbeidspartner før vi starter? Hva ønsker vi å oppnå med forhandlingene ut fra et økonomisk perspektiv? Hvilken taktikk har motparten valgt? Hvor mye må …Les Mer

Styreleder og styreleders oppgaver. Bør – eller bør du ikke – ta rollen?

«Den som ikke vil gjøre mer enn å overholde aksjelovenes minimumskrav, bør aldri velges til styremedlem, og den som ikke gjør mer enn å overholde aksjelovenes minimumskrav, bør kastes straks,» har det vært sagt. Professor i forretningsjuss; Tore Bråthen har i en velskrevet artikkel fra 2003 en del kommentarer omkring styreleder og styreleders oppgaver som vi i Styreforeningen.no har be- og omarbeidet noe i forhold til etterfølgende lovendringer, og således …Les Mer

Goodwill – hva er det, hvordan oppstår det? Goodwill og Badwill som styreemne! Hva er badwill?

Goodwill, fra engelsk velvilje; er en immateriell verdi som for eksempel ligger i en forretnings gode navn og rykte, kundekrets og tilsvarende; den evne til fortjeneste utover normal gevinst på egenkapitalen som en innarbeidet forretning har ervervet seg. Er goodwill negativ kalles den også for badwill. Goodwill er med andre ord et aktivum som en person eller en forretning har i deres renomme. Goodwill kan være et merkenavn, kundekrets, humankapital, …Les Mer

God jul! StyreNytt Desember 2018 finner du her!

«Hei hå, da var det jul igjen…» Da er det siste del av desember – igjen – da dere! Vi vet ikke hvordan det oppleves for deg, men for flertallet her hos oss mener vi bestemt at denne desember måneden kom veldig raskt etter forrige.. 🤔 Vi har lagt bak oss et rivende halvår med «all-time-high» aktivitet på; den ordinære kursfronten, innen bedrifts- interne kurs, og innenfor Autorisasjonsprogrammet. Vi merker …Les Mer