Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Blog Archives

Politisk oppnevnte medlemmer av et styre har det samme ansvar som ..

Også politisk oppnevnte medlemmer av et styre har det samme ansvar som alle andre styremedlemmer. Derfor er det viktig at også politisk oppnevnte styremedlemmer i styrene rundt omkring gjennomgår skolering og er oppdatert på lovene for et AS, KF og ASA selskaper. I en leder i Dagbladet 2017 settes fokus på flere tilfeller der styrer har kommet opp i vanskeligheter ved å gjøre vedtak som strider imot lover og regler, og …Les Mer

FORHANDLINGSTEKNIKK i PRAKSIS! Vil du øke din forhandlingskraft?

  Er du klar for kurs;  «FORHANDLINGSTEKNIKK I PRAKSIS». Kursinnhold er bygget opp omkring følgende spørsmålsstillinger: – Når bør vi forhandle?  – Er vi tilstrekkelig forberedt før forhandlingene? – Hvilken taktikk velger vi, offensiv/defensiv? – Hvordan sikrer vi forhandlingene våre før de trer i kraft? – Vet vi nok om oss selv og vår samarbeidspartner før vi starter? – Hva ønsker vi å oppnå med forhandlingene ut fra et økonomisk perspektiv? …Les Mer

Styreleder og styreleders oppgaver. Bør – eller bør du ikke – ta rollen?

«Den som ikke vil gjøre mer enn å overholde aksjelovenes minimumskrav, bør aldri velges til styremedlem, og den som ikke gjør mer enn å overholde aksjelovenes minimumskrav, bør kastes straks,» har det vært sagt. Professor i forretningsjuss; Tore Bråthen har i en velskrevet artikkel fra 2003 en del kommentarer omkring styreleder og styreleders oppgaver som vi i Styreforeningen.no har be- og omarbeidet noe i forhold til etterfølgende lovendringer, og således …Les Mer

God jul! StyreNytt Desember 2018 finner du her!

«Hei hå, da var det jul igjen…» Da er det siste del av desember – igjen – da dere! Vi vet ikke hvordan det oppleves for deg, men for flertallet her hos oss mener vi bestemt at denne desember måneden kom veldig raskt etter forrige.. 🤔 Vi har lagt bak oss et rivende halvår med «all-time-high» aktivitet på; den ordinære kursfronten, innen bedrifts- interne kurs, og innenfor Autorisasjonsprogrammet. Vi merker …Les Mer