Fagartikler

Artikler skrevet av fagfolk

Et utvalg fra medlemsartiklene som nå er tilgjengelig for alle. Som innlogget medlem får du tilgang til alle artiklene.

Kategori

Styrearbeid

Det digitalt ansvarlige styret

Styret har ansvar for å kontrollere ledelsen og ledelsens handlinger, og sammen med ledelsen sørge for at virksomheten har tydelige mål og velger rett strategi. Hvordan utfordrer digitaliseringen styrets rolle og hva betyr det å være et digitalt ansvarlig styre?

Les mer »

Kategori

Administrasjon og ledelse

Daglig leders/daglige lederes rapport til styret

Aksjelovens § 6-15 og Allmennaksjelovens § 6-15 inneholder regler om daglig leders rapporteringsplikt til styret, eventuelt «de daglige lederes» rapporteringsplikt til styret etter at det er åpnet for å kunne ha flere daglige ledere i norske aksjeselskap.

Les mer »

Kategori

Salg & markedsføring

Kategori

Strategi & forretningsutvikling

Hvordan vekke kreativiteten og evne å innovere?

Å komme opp med en idé er enkelt nok. Å komme opp med den gode idéen på rett tid er krevende. Da ligger det mye og metodisk arbeid bak. De vellykkede idéer og satsninger vi leser om, eller selv benytter, har vært igjennom ulike konkrete faser før vi møter på tjenesten eller produktet.

Les mer »

Kategori

Økonomi, finans & regnskap

Arkiv

Artikler

Styrene i Trysil kurser seg i krisetiden

12. mars våknet turistbygda Trysil til et sjokk. Turistsesongen 2020 var godt i gang og man hadde utsikter til et nytt rekordår i bygda, hvor nesten 70% av arbeidsplassene er direkte eller indirekte tilknyttet turisme.

Styreansvar og styreforsikring

Styremedlem eller daglig leder i en bedrift kan bli erstatningsansvarlig overfor aksjonærer, kreditorer, kontraktspartnere, offentlige myndigheter og omkringliggende samarbeidspartnere og aktører. Styrets ansvar og plikter

Digital strategi i styrerommet

Digitaliseringen skyter fart, og den raske utviklingen i våre omgivelser vil endre tradisjonelle virksomheter slik vi kjenner dem. Men enda viktigere, den vil skape et

Står strategiene for fall?

10 år, 5 år og nå 3 år; hvis det er riktig at varigheten på virksomhetenes strategier blir stadig kortere, hva kan årsakene til dette

Politisk oppnevnte styremedlemmer

Også politisk oppnevnte medlemmer av et styre har det samme ansvar som alle andre styremedlemmer. Derfor er det viktig at også politisk oppnevnte styremedlemmer i styrene rundt omkring gjennomgår skolering og er oppdatert på lovene

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få artikler og nyheter på e-post

Arkiv

Alle våre artikler

Styreleder: bør du eller bør du ikke ta rollen?

– Den som ikke vil gjøre mer enn å overholde aksjelovenes minimumskrav, bør aldri velges til styremedlem, og den som ikke gjør mer enn å overholde aksjelovenes minimumskrav, bør kastes straks.

Daglig leders/daglige lederes rapport til styret

Aksjelovens § 6-15 og Allmennaksjelovens § 6-15 inneholder regler om daglig leders rapporteringsplikt til styret, eventuelt «de daglige lederes» rapporteringsplikt til styret etter at det er åpnet for å kunne ha flere daglige ledere i norske aksjeselskap.

Hvordan vekke kreativiteten og evne å innovere?

Å komme opp med en idé er enkelt nok. Å komme opp med den gode idéen på rett tid er krevende. Da ligger det mye og metodisk arbeid bak. De vellykkede idéer og satsninger vi leser om, eller selv benytter, har vært igjennom ulike konkrete faser før vi møter på tjenesten eller produktet.

22 tips til styresekretæren

Du som styresekretær vil kunne gjøre hverdagen lettere for de som sitter i styret. Du vil kunne legge til rette

Det digitalt ansvarlige styret

Styret har ansvar for å kontrollere ledelsen og ledelsens handlinger, og sammen med ledelsen sørge for at virksomheten har tydelige mål og velger rett strategi. Hvordan utfordrer digitaliseringen styrets rolle og hva betyr det å være et digitalt ansvarlig styre?

Styrene i Trysil kurser seg i krisetiden

12. mars våknet turistbygda Trysil til et sjokk. Turistsesongen 2020 var godt i gang og man hadde utsikter til et nytt rekordår i bygda, hvor nesten 70% av arbeidsplassene er direkte eller indirekte tilknyttet turisme.

Er omstilling og innovasjon på agendaen i leder- og styremøter?

Med dagens endringstakt bør styret og ledelsen – til en hver tid – være opptatt av virksomhetens innovasjonsarbeid og om forretningsmodellen er rustet for fremtiden. Osterwalder hevder faktisk at de bedriftene som allerede er best på innovasjon og omstilling, også er best rustet til å komme seg ut av kriser.