Ansattvalgt styremedlem

Forvalte eierenes interesser

Få en grundig innføring i rollen som ansattvalgt styremedlem. Lær om valgprosessen, dine rettigheter, taushetsplikt, utfordringer og andre emner som vervet innebærer.

Detaljer for kurset

 • Spesialkurs for deg som er ansatt og valgt av de ansatte
 • Grundig innføring i din rolle i styret
 • Oppklaring av ansvar ditt og forventingene til deg
 • Gruppeoppgaver for praktisk læring

Kurset er for styremedlemmer, observatører og varamedlemmer som er ansatt og valgt av de ansatte.

Dette kurset bygger på reglene i Aksjeloven, Allmennaksjeloven og Representasjonsforskriften om de ansattes rettigheter, oppgaver og ansvar som styremedlemmer.

Du vil få praktiske råd om løsninger på flere områder i dette kurset og vi legger opp til dialog og diskusjoner blant deltakerne underveis. I tillegg vil du få være med på gruppeoppgaver som en praktisk opplæring i styrearbeid.

Kurset inngår som ett av tre valgfrie grunnkurs i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan dermed inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.

Kursinnhold:

 • Ansattes rettigheter i forhold til styreverv
 • Ansatt valgt styremedlems rolle i ulike verv
 • Styremedlemsrollen og tillitsvalgtrollen
 • Styremedlem, observatør og varamedlem
 • Representasjonsforskriften
 • Krav om ansatt valgte styremedlemmer
 • Valgordninger, valgbarhet og stemmerett
 • Praktisk valg av ansatt valgte styremedlemmer
 • Bedriftsdemokratinemnda
 • Aksjelovenes krav og bestemmelser
 • Informasjon og fortrolig informasjon
 • Ansatt valgt og taushetsplikt
 • Styreinstruksen
 • Styreprotokollen og protokolltilførsler
 • Planlegging av styremøter

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier