Aksjonæravtaler og vedtekter – nettkurs (live)

Forankring av interesser

Hva bør vedtekter inneholde? Det er utrolig mange selskaper som registreres med standardiserte og «nedlastede» vedtekter. Hva kan og bør man medta?

Detaljer for kurset

 • For eiere, medeiere og partnere/deltakere
 • Få en komplett oversikt over rollene og deres ansvarsområder
 • Grundig innføring i avtaler
 • Veldig nyttig kurs for alle med egen virksomhet eller eierskap

Kursdagen retter seg mot eiere, stiftere, styremedlemmer og andre med interesse for vedtektenes mulige omfattende og grunnleggende funksjon i forhold til å legge de avgjørende føringer for selskapet.

Hva bør vedtekter inneholde? Det er spesielt å registrere hvor mange selskaper som registreres med noen standard “nedlastede” vedtekter. Hva kan og bør man medta i vedtekter og/eller aksjonæravtaler.

Kursinnhold:

 • Om vedtekter, aksjonær- og partneravtaler
 • Eier/deltaker/partner/deleier med ulike eierandeler 
 • Hva bør hensyntas hvor og hvorfor – hovedtrekk?
 • Hva kan reguleres i selskapets vedtekter?
 • Lovmessige minimumskrav til vedtekter/deltakeravtaler
 • Hva kan ikke fritt avtales og hvorfor? 
 • Hva bør / bør ikke legges i off. tilgjengelige vedtekter?
 • Når bør forhold heller formaliseres i aksjonæravtale?
 • Hvilke rolle har hvem og hvilke rolle ønsker hvem å ha?
 • Styremedlem / styreleder / nestleder / observatør
 • Styresammensetting, begrensninger i styrets rolle
 • Styrehonorar, styrevalg og interessehensyn
 • Daglig leder eller ledende ansatt rolle ut over eierskap
 • Representasjon, signaturrett og andre viktige rettigheter
 • Forkjøpsrett til aksjer/andeler og overtakelsemodeller
 • Aksjeklasser og stemmerettsbegrensninger
 • Andre styrende og vesentlige dokumenter
 • Uklarheter, uenighet og konflikter
 • Exit-løsninger når eieravtalenes intensjoner svikter

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer.

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier