Aksjonæravtaler og vedtekter (Nett/Web-kurs inkl.verktøy)

Forankring av interesser

Kurset handler om rolleavklaring for eier, deltaker, styremedlem og ansatt. Dette er en nettkurs-variant.

Detaljer for kurset

Nettkurs – klikk her
Kursmateriell inkludert
Gunstigere pris for medlemmer
5 950,-
Faktura
 • For eiere, medeiere og partnere/deltakere
 • Få en komplett oversikt over rollene og deres ansvarsområder
 • Grundig innføring i avtaler
 • Veldig nyttig kurs for alle med egen virksomhet eller eierskap

Kursdagen retter seg mot eiere, stiftere, styremedlemmer og andre med interesse for vedtektenes mulige omfattende og grunnleggende funksjon i forhold til å legge de avgjørende føringer for selskapet.

Hva bør vedtekter inneholde? Det er spesielt å registrere hvor mange selskaper som registreres med noen standard “nedlastede” vedtekter. Hva kan og bør man medta i vedtekter og/eller aksjonæravtaler.

Kursinnhold:

 • Om vedtekter, aksjonær- og partneravtaler
 • Eier/deltaker/partner/deleier med ulike eierandeler 
 • Hva bør hensyntas hvor og hvorfor – hovedtrekk?
 • Hva kan reguleres i selskapets vedtekter?
 • Lovmessige minimumskrav til vedtekter/deltakeravtaler
 • Hva kan ikke fritt avtales og hvorfor? 
 • Hva bør / bør ikke legges i off.tilgjengelige vedtekter?
 • Når bør forhold heller formaliseres i aksjonæravtale?
 • Hvilke rolle har hvem, hvilke rolle ønsker hvem å ha?
 • Styremedlem / Styreleder / Nestleder / Observatør
 • Styresammensetting, begrensninger i styrets rolle
 • Styrehonorar, styrevalg og interessehensyn
 • Daglig leder eller ledende ansatt rolle ut over eierskap
 • Representasjon, signaturrett, andre viktige rettigheter
 • Forkjøpsrett til aksjer/andeler og overtakelsemodeller
 • Aksjeklasser og stemmerettsbegrensninger
 • Andre styrende og vesentlige dokumenter
 • Uklarheter, uenighet og konflikter
 • Exit-løsninger når eieravtalenes intensjoner svikter

Nett/Web-kurs fungerer slik:

 • Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. På kursdagen / noen timer før kursstart, eventuelt kvelden før kursdato, mottar du e-post fra oss med A) link til nett/web-kursdelen via Teams, B) link til Dropbox-mappe med filer; kursmateriell, eventuelle oppgaver, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell vi skal bruke under kurset + en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på i ettertid når det passer best for deg.
 • Kursdagen: Logg deg på webinar/nettkurset ved å benytte mottatt link for å delta de angitte timene for denne delen av kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset. 
 • Etter nett/web delen av kurset: Bilder av «whiteboard» gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (litt avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler  mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox-mappen for kurset på slutten av kursdagen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål etter kurset og for å ta opp forhold som du kanskje finner det vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen.

Nett/web-kursdelen varer i ca. 3 timer. Se det enkelte kurs for aktuelt tidspunkt den dagen. Merk deg tidspunkt på den konkrete dato før bestilling, fra f. eks kl 08.00-11.00, 09.00-12.00, 13.00 – 16.00, 18.00-21.00 osv.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier