Søk
Close this search box.
Søk

Å utnytte styret i gründer- og familiebedrifter – Fra alibi til aktiv støtte og sparringspartner!

Forfatter: Finn Schløsser-Møller

Effektiv bruk av styret kan være nøkkelen til suksess for gründer- og familiebedrifter. Ved å utnytte styrets kompetanse effektivt, kan bedriftene oppnå større suksess. Styret skal være en uvurderlig ressurs for gründer- og familiebedrifter. Likevel er det ofte ikke slik. Hvordan kan du gjøre styret til en aktiv sparringspartner i din bedrift?

 

Se for deg at du har 1-5 personer du kan rådføre deg med om forskjellig fagområder når du driver bedrift! Ditt eget fagpanel – til din disposisjon for diskusjon, råd og sparring på drift av selskapet ditt!

Hvordan kan du gjøre styret til en aktiv sparringspartner og støtte i din bedrift?

De fleste norske selskapene består i dag av kategoriene gründer, familiebedrift og bedrifter med en aksjonær, med helt forskjellige forutsetninger og forventninger om støtte fra sitt styre i den grad de har et etablert et eget styre.  Rollen som eier, styreleder og daglig leder innehas mange ganger av samme person. 

Det å profesjonalisere driften gjennom å bruke eksterne styremedlemmer, er en prosess som krever god innsikt og forståelse for bedriften, og (en god psykologisk innsikt i) situasjonen du som eier og leder befinner deg i.

Ofte har du flere roller som eier og daglig leder og er skeptisk til å trekke inn eksterne styremedlemmer som skal «bestemme» over hvordan du selv driver bedriften din. 

Du er imidlertid alene i beslutninger og savner noen å sparre med eller rådføre deg med.  Å leie inn konsulenter er ikke aktuelt for deg denne gangen. Du ønsker å ha noen som engasjerer seg, og tar personlig ansvar, i det du driver med og akkurat ditt firma. 

Når det kommer til å engasjere noen i styret, tenker du fort på kostnader, kontroll, bruke mere tid på papir, rapportering og formalia når du egentlig er opptatt av firmadriften.  «Dette har du ikke tid til»

Derfor er du opptatt av å ha med noen i styret som ikke stiller for mange spørsmål og samtidig kan hjelpe deg med det formelle. 

Alt for dyrt å ha med eksterne styremedlemmer som skal ha betalt for jobben?

Når noen snakker om uttrykket «if you pay peanuts, you get monkeys», betyr det at hvis du betaler lite for noe (for eksempel lønn til ansatte, pris for en tjeneste, etc.), kan du forvente at kvaliteten på det du får tilbake vil være lav. Det er en påminnelse om at kvalitet ofte koster, og at man får det man betaler for.

Når hverdagen kommer og prioriteringene må foretas, blir det ofte til at de fleste prioriterer det man får betalt for å gjøre, selv om intensjonene er gode for å bidra med arbeid for din bedrift.

Derfor kan det være vanskelig å få med seg noen styremedlemmer som prioriterer å bruke tid på selskapet og deg som daglig leder/eier.

Faren er at du lett ender opp med et passivt styre hvor du selv må gjøre alt arbeid, og føler at det er bortkastet å ha med eksterne styremedlemmer.  Da blir det hverken billig eller produktivt.

Erfaringen min i flere gründer- familiebedrifter, er at mange trenger mer praktisk hjelp og oppfølging mellom styremøtene, enn et styre som bare stiller krav til deg som daglig leder/eier. 

Langt flere mindre bedrifter kan ha nytte av eksterne styremedlemmer som en rimelig måte å skaffe gode sparringspartnere og kunnskap for å utvikle bedriften videre.

Å honorere styremedlemmer for aktiv innsats kan derfor være en rimelig investering med tanke på å ansette eller å skaffe deg kompetanse på annen måte. 

Uavhengighet i styret – er en forutsetning for gode råd og sparring.

Du vil gjerne ha inn kompetanse i bedriften uten at du forplikter deg til å følge rådene. Din identitet er direkte knyttet til bedriften og ethvert råd kan føles som et angrep på din selvfølelse og at andre «vet bedre enn deg». 

Hva er det viktigste for deg, din egen suksess eller bedriftens suksess? 

Som eier er styret ditt verktøy for å oppnå suksess for bedriften.

Uavhengighet er en viktig del av et effektivt styre. Når en person innehar alle rollene som eier, daglig leder og styreleder, kan det være en mangel på uavhengighet i styret, noe som kan påvirke styrets evne til å ta objektive beslutninger.  

Det kan også være nyttig å ha uavhengige styremedlemmer som kan bidra med et eksternt perspektiv, og utfordre beslutninger når det er nødvendig.  Husk at å sparre med hverandre og utfordre hverandre, gjør at man lett får andre type løsninger og nye perspektiver på problemstillingene. Det er det som skaper framgang.

Det er i dag et stort personlig ansvar styremedlemmer påtar seg ved styreoppdrag, og eksterne styremedlemmer kan finne det utfordrende å utføre deres tilsynsrolle effektivt hvis de er bundet opp og ikke kan stå fritt i sitt arbeid.

I gründer og familiebedrifter er det viktig at styret tilpasser seg og har god psykologisk innsikt i forutsetningene (på drift i gründer- og familieselskaper) samtidig som de beholder sin uavhengighet, og bedriften holder seg innenfor lover og regler.

Å bruke styret aktivt som sparringspartner og rådgivere er undervurdert. 

Hvor går balansen med uavhengig styremedlem og styremedlemmer som bare sitter som alibi? Hvordan skal du få utnyttet kompetansen du trenger for å sikre din egen bedrifts framgang?

Er det slik at du mister kontrollen når du oppnevner et eksternt styre? 

Det er imidlertid noen viktige punkter du som daglig leder/eier må være klar over for at du skal få et godt og aktivt styre som sparringspartner og rådgiver.

 1. Du må selv være villig til å «slippe andre inn i driften» og involvere disse.
 2. Gode forventningsavklaringer ved valg av styremedlemmer i forkant, sikrer at du får et styre du selv kan jobbe med.
 3. Velg et styre som har kunnskap om hvordan gründer- og familiebedrifter fungerer. 
 4. Jobb for å få en god kommunikasjon og tillit i styret, og vær åpen med dine utfordringer. 

Hvordan velger du riktige styremedlemmer?

Med gode forventningsavklaringer sikrer du en god kompetanse og et styre som gir deg en god støtte.  Har du ikke ambisjoner om internasjonalisering, eller salg av selskapet, er det ikke lurt å ta med personer med erfaring i dette og som har helt andre ambisjoner enn deg.  

 • Sjekk type kompetanse du ønsker å ha med i styret
 • Vurder å bruke et rekrutteringsselskap – de vil gjerne også kunne utfordre deg og se ting fra en annen vinkel enn du selv har gjort.
 • Snakk med personer du mener kan være aktuelle å ha med i et styre.
  • Du behøver ikke forplikte deg til å bruke dem som styremedlem, gjør det klart at du er i en prosess og ser på mulige styremedlemmer.
  • Er det en type kompetanse du ønsker kun i en fase framover, så gjør det tydelig hva dine forventninger er og hva du ønsker i forhold til funksjonstid i styret.
  • Gjennom denne prosessen vil du også selv få gode impulser og innspill som hjelper deg med den endelige vurderingen.
 • Hva forventer du av innsats fra den enkelte utenom styremøter?
 • Forhør deg om kandidatenes kunnskap om ditt firma i dag
 • Fortell åpent om dine ønsker om kompetanse, innsats, ditt ambisjonsnivå og avstem dette med kandidatene. Har de erfaring med styrearbeid fra før, er det viktig å diskutere hvordan de er vant med å jobbe.  Her kan du avklare hvilken type dette er – kontrollerende – eller strategisk tenkende.  Kjør film for deg selv og se for deg hvordan vedkommende vil være i hverdagen..
 • Vær åpen om dine usikkerheter og på hvilke områder du selv ønsker støtte i hverdagen
 • Diskuter åpent om honorering av arbeid, størrelse og former for honorering.  I enkelte sammenhenger kan det være en kombinasjon mellom honorar og aksjeopsjoner.
 • Ta gjerne noen flere møter med kandidater og et samlet potensielt styre før du tar endelig beslutning.
 • Finn en god styreleder som forstår selskapet og dine behov for støtte og hjelp. Vedkommende kan være en god hjelp og støtte hvis du selv har liten erfaring med styrearbeid.
 • Er du eneeier eller en familiebedrift så avklar at dere «forstår hverandre» i forkant 

Det kan også lønne seg for deg å få hjelp av andre med utvelgelse, og forventningsavklaringene.

Hva skal til for at et styre skal fungere som sparringspartner og støtte deg i videre oppbygging av selskapet?

Å skape tillit mellom styremedlemmer og mellom styret og daglig leder er avgjørende for å fremme åpne og oppriktige samtaler.  

 • Ha en god forventningsavklaring i styret når det er på plass.
 • Avklar rollene imellom styremedlemmer, styreleder og deg som daglig leder/eier på hvordan dere kan utnytte hverandres kompetanse (fagområder). 
 • Lag gode rammer for åpen kommunikasjon i styret og mellom deg som daglig leder, styreleder og resten av styret. Jo bedre rammer som skapes i styret jo bedre vil styret fungere og støtte deg som daglig leder og eier.
 • Som daglig leder bør du aktivt søke råd og tilbakemelding fra styret. Dette inkluderer å diskutere utfordringer, muligheter, og strategiske beslutninger.
 • Som daglig leder bør du sørge for at styret er involvert slik at de er i posisjon til å gi deg gode råd og støtte – også utenom styremøtene.
  Som gründer eller familiedrevet selskap er ofte beslutninger og diskusjoner tatt over middagen eller i andre sammenhenger.  Det er derfor en omstilling og flere utfordringer med å involvere styret på riktig måte. Vær derfor bevisst på dette og sørg for at styret ikke settes på «sidelinjen».

Med et godt forarbeid, god forventningsavklaring på styreutvelgelse, et styre som forstår din situasjon, er du godt rustet til å få både gode råd, sparring og støtte i hverdagen.

Det formelle blir ivaretatt samtidig som fokus på selskapets mange utfordringer i hverdagen (regler, finansieringsstrategier, planer, personal, marked, salg, HMS, bærekraftsarbeid, åpenhetsloven mm. som alle står i kø) holdes.

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler:

Kontakt oss
Øvre Slottsgate 17,
0157 Oslo