100 spørsmål og svar for ansattvalgte styremedlemmer

100 spørsmål og svar for ansattvalgt styremedlem

Dette heftet er et enkelt oppslagsverk beregnet på ansattvalgte styremedlemmer og deres “styrehverdag”. De fleste spørsmålene i heftet er formulert direkte slik vi har fått dem til vår supporttjeneste, de siste årene, og det er derfor ikke alltid de referer seg til angitte “størrelser” i aksjelovene – som feks spørsmål 1.
 
Vi vil også prioritere at ansattvalgte styremedlemmer, på samme måte som eiervalgte styremedlemmer, først og fremst plikter å forvalte selskapets interesser på best mulig måte. Etter aksjelovens bestemmelser har ansattvalgte styremedlemmer de samme forpliktelsene, ansvar og risiko som andre styremedlemmer. Som ansatt har man imidlertid som regel omfattende kompetanse om ansattes forhold, og dette vil i mange styresaker være av stor betydning for styret å ta med i behandlingen av de aktuelle sakene.

Kjøp heftet i pdf-formatSpørsmål og Svar heftet

kr. 249,- eks. mva.

Ta kontakt med oss på telefon 22 99 77 00 eller send oss en e-post til post@styreforeningen.no for din bestilling!