Over 56 000 kursdeltakere siden etableringen 1997

Over 22 års erfaring med styreutvikling og styrearbeid

Vil du bli Autorisert styremedlem? 

Over 1.600 har gjennomført vårt Autorisasjonsprogram for styremedlemmer. Les mer om de tre ulike kursvariantene for Autorisasjonsprogrammet.

OVER 56.000 KURSDELTAKERE SIDEN ETABLERINGEN 1997

Noen kurs fra vårt omfattende kursutvalg

Styreleder og styreledelse

Lederen for styret har noen særoppgaver i forhold til resten av styret, og det er styreleders hovedansvar at styret fungerer og at lover og regler følges. Dette krever kompetanse, innsikt og ikke minst tid.

Les mer om kurset »

Forhandlingsteknikk i praksis

Kurset er tilpasset alle som er involvert i forhandlinger, helt uavhengig av personlige egenskaper og bakgrunn. Et praktisk orientert kurs med analyse- og strategiverktøy, god dialog, gode eksempler og gruppeoppgaver.

Les mer »

Omstilling og innovasjon (nett/web-kurs inkl. verktøy)

Evne til stadig innovasjon og rask omstilling blir stadig viktigere. Styret er ansvarlig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten. Å handle når krisen er der er i de fleste tilfeller for sent. I dette kurset lærer man hvordan virksomheters innovasjonsevne og omstillingstakt kan økes.

Les mer »

Alfabetisk oversikt

Alle våre kurs

Gratis avklaringstime for medlemmer

En gang hvert halvår kan du som medlem avtale én kostnadsfri avklaringstime med en av våre styrekonsulenter. 

Avklaringstimen er personlig og gjennomføres normalt som telefonmøte. Vi har daglige henvendelser fra medlemmer med praktiske problemstillinger, og ser frem til å hjelpe deg med dine spørsmål.

GRATIS nettkurs

For medlemmer

25 tips for håndtering av protokoller og referat fra styre- og generalforsamlingsbehandlinger.
19. august kl 13

Dager
Timer
Minutter