Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Styrets mediehåndtering – noen viktige refleksjoner!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Styrenes beredskap når det gjelder mediehåndtering er fortsatt et område som er forsømt alt for mange steder. Alle selskaper bør ha en plan for hvem og hvordan media skal håndteres i så vel gode som vanskelige situasjoner. Prosedyrene for hvem som skal uttale seg til media, hvordan og når, bør være en del av f.eks. Styreinstruksen i et selskap (Styreinstruksen skal som kjent finnes i alle styrer som har ansattvalgte i sitt styre) eller i andre statutter for et selskap. I gamle dager tok det fem uker før vi her i Norge fikk greie på at presidenten i Amerika var skutt – i dag er media på stedet omtrent i det det skjer! I flere tilfeller har manglende forberedelse på dette området vært svært uheldig for virksomheten. Les mer

Om selskapet er stort eller lite, er det viktig at en har en klar strategi for hvem som er pressetalsmann. Dette er fordi at det kan være hyggelige saker som skal formidles og det kan vær mer vanskelige saker som det skal svares for – ja sågar tragiske hendelser kan skje i ethvert selskap. I disse tilfellene er det viktig at den som skal uttale seg er forberedt på dette og drillet på hvordan en skal opptre når media tar kontakt. Mange har lett for å tenke at «det skjer ikke noe hos oss – og om det skjer så skal vi nok takle det på en eller annen måte». Det er mange eksempler på at dette har ført til mange uheldige episoder når det har blitt en mediesak og selskapet ikke har vært forberedt. Det gjelder her som i styrearbeidet ellers at «det gjelder om å ha orden i eget bo» dersom noe skjer, slik at det er prosedyrer som er nedfelt på en måte som gjør at en ikke «blir tatt på senga». Enkelt sagt så skal en som i det private ha lynavlederen montert på toppen av hustaket, slik at hvis lynet slår ned så føres det gjennom lynavlederen og til jord. Det er for sent å tenke på lynavlederen, som har ligget i kjelleren i tre år i påvente av montering, når huset står i brann etter lynnedslaget – slik er det også i styresammenheng når det gjelder media.

Media har i sterk grad økt sin fokusering også inn mot styrene i selskaper, da det kan være mye «godt stoff» å finne her. I dag er mye av medias virksomhet innstilt på store overskrifter, fargebilder og lite tekst. Det er tabloidformatet som skal selges og dette innebærer ikke gode kakeoppskrifter, men elendighet, grådighet, ulykker, skandaler og innsyn i styrenes arbeid for å  avdekke uregelmessigheter og slapt styrearbeid der det enkelte styremedlem kan bli stilt personlig ansvarlig for sine beslutninger. Og – media dukker ofte opp når det minst passer.

Hvem svarer media og hvordan skal selskapet være best mulig forberedt på dette – ja hvordan kan selskapets mediekontakt rett og slett være best mulig forberedt i slike saker – dette er en forutsetning for at møtet med media kan være mest mulig vellykket i enhver situasjon – også under de verst tenkelige omstendigheter.

Også på dette feltet gjelder det å være godt forberedt – være  nedfelt i Styreinstruksen – og styret bør gjennomgå og oppdatere sin mediestrategi minst en gang i året.

Styreforeningen kan bistå i spørsmål også på dette området.