Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Styrerekruttering

Om; Styrerekruttering og konsulentbistand på styrenivå!

Vi bistår med profesjonelle, effektive, rasjonelle og kundetilpassede styrerekrutteringsprosesser. Bistand i forbindelse med styrerekruttering skal for våre kunder være et godt alternativ for enhver type virksomhet.

Styrekonsulentrollen har videre bredt om seg etter av vi introduserte rollen og begrepet i 2002. Flere av våre medarbeidere fungerer i dag som styrekonsulenter i en rekke norske og internasjonale selskaper, herunder innen flere av Norges største virksomheter.

I Norge har familiemedlemmer, nære venner og bekjente vært et førstevalg som styremedlemmer for flertallet av små og mellomstore bedrifter. På våre kurs omtaler vi mange av disse styrene som; Hallelujastyrer. Det kan muligens oppfattes provoserende, men generelt sett så er budskapet vi ønsker å understreke med begrepet; hallelujastyrer, vesentlig!

Hvem har rett kompetanse, bakgrunn og erfaring til å styre virksomheten mot de overordnede målsettinger, ønsker og visjoner eierne har?
Hvem har du med deg på laget?  Hvilke team er sammensatt for å løfte selskapet videre?

Mange styremedlemmer har med bakgrunn i «hallelujastyre begrepet» hatt sin misjon for virksomheten. Mangt ett styre, herunder mangt et styremedlem, har «gått ut på dato» i forhold til virksomhetens kompetansebehov, fremtidig strategi, forretningsutviklingsbehov eller annet.

Vi bistår selskaper, eiere og valgkomiteer med kandidater og i prosessen med utvelgelse av nye styremedlemmer

Rekruttering av styremedlemmer handler ikke bare om formell kompetanse og erfaring. Det handler definitiv også om personlig tillitt og god kjemi. Styreforeningen er derfor opptatt av å foreta en kvalifisert vurdering og tilstreber å ha god kjennskap til hver enkelt kandidat.

Ethvert styre består av individer med ulike egenskaper, ulik kompetanse, verdier og bakgrunn. Når bedriftens omgivelser eller krav fra eierne endres, vil et styre oftest ha behov for tilførsel av ny kompetanse, nye ideer eller evne å sette nye mål for bedriften. Tilgangen på kompetanse som matcher behovene i den nye situasjonen kan være kritisk for styrets evne til strategisk ledelse og kontroll.

Gjennom mange år som Norges største leverandør av styrekurs, der over 45.000 mennesker har deltatt , har vi bygget opp en omfattende kjennskap til aktuelle styrekandidater. Gjennom de siste årene har videre flere hundre dyktige styremedlemmer gjennomført vårt grundige «Autorisasjonsprogram for styremedlemmer«. Blant de som har gjennomført «Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer» har vi et sjeldent godt utgangspunkt for å vite mer om den enkelte kandidat enn det som ofte er tilfellet ellers. Videre er vi trygge på at disse personene har en grundig plattform for formelle forhold og praktisk styrearbeid. Videre har vi et unikt nettverk og effektiv og god arbeidsmetodikk i forhold til å identifisere gode kandidater.

Våre medarbeidere bruker veldokumenterte og utprøvde verktøy og arbeidsmetoder for å sikre alle sider av rekrutteringsprosessene. Målet er alltid at et styre blir et velfungerende team!

Vi bistår også med å rekruttere styrekonsulenter og styrekonsulentteam som kan bistå i ad hoc situasjoner eller i faser der spesiell kompetanse ønskes. Våre styrekonsulenter kan også bistå i langsiktige utviklingsfaser i det enkelte styre.

Noen spørsmål avslutningsvis til ettertanke:

Hva er bruttokostnaden i gjennomsnitt for ansatte i virksomheten i dag?

Hva betaler virksomheten for ansatte på ulike nivåer og innen ulike fagområder?

Har du noe formening om hva kostnadene ved ny eller ønsket kompetanse på styrenivå kan utgjøre?

Du blir sannsynligvis positivt overrasket – om du gir oss muligheten til å vise deg det!

Vi arbeider med 2 alternative modeller i forbindelse med bistand i styrerekrutteringsprosesser;

1) Basert på oppdragsgivers overleverte «kravspesifikasjon og profil med ønskede alternative kandidaterkvalifikasjoner» gjennomfører vi et arbeid med aktuelle kandidater i vårt nettverk og våre baser. Vi overleverer deretter oppdragsgiver 3-5 mulig aktuelle kandidater med deres CV kontaktopplysninger mm. Oppdragsgiver forestår selv prosessen videre med intervjuer/samtaler mm og utvelgelse. Pris for denne del-leveranse i styrerekrutteringssammenheng er kun tilgjengelig for våre medlemmer og koster kr. 40.000,- eks mva.

2) Basert på gjennomføring av modell 1 ovenfor – deltar vi videre aktivt i hele rekrutteringsprosessen sammen med oppdragsgiver – herunder intervju-/møtefaser, utvelgelse, gjennomgang av og formalisering av oppdragsavtale med styremedlemmet. Pris for styrerekrutteringsprosessen fra A-Å er kun tilgjengelig for våre medlemmer og koster kr. 80.000,- eks mva.

Investering i styremedlem/er og styrekompetanse kan bli ett vesentlig fortrinn for virksomheten!

Velkommen til et samarbeid om rekruttering av kompetanse til styret!

Ta kontakt med oss på tlf: 22 99 77 00, eller på e-post: post@styreforeningen.no