Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Styreanalysen

STYREANALYSEN – Påstand/Spørsmålsskjematikk, Veiledning og Resultatkommentar med råd og tips

Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse sier, «Styret bør evaluere sitt arbeide og kompetanse årlig.» Først og fremst for å kartlegge sterke og svake sider ved det aktuelle styret/styrearbeidet og dermed legge forholdene til rette for forbedring.

Styreforeningens styreanalyse avdekker tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende og lite tilfredsstillende sider ved styrets arbeidsform og oppgaver. De enkelte mulige konsekvensene av analysedelens besvarelse følges opp i et «Kommentar kompendie» med Styreforeningens kommentarer og forslag/anbefalinger om forbedringstiltak.

Vi har opp gjennom de siste 5-6 årene levert og deltatt i prosessene med Styreanalyse i mange selskaper, organisasjoner, stiftelser, foreninger etc. En rekke kunder benytter våre Styreanalyser årlig for å avdekke forbedringer / sviktende områder og sammenligne med tidligere år.

En del medlemmer/kunder ønsker å få spesialtilpasset Styreanalysen, eller ønsker vår bistand etter en analyse for å delta på styremøte for å lede prosessen med dialogen i styret omkring de forhold styreanalysen avdekker. Det er ingen begrensning på om det ønskes å benytte Styreanalysen på et styre med f.eks 3 eller med f.eks 12 personer. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om gjennomføring av styreanalyse i styret der du har styreverv! Resultatet av en gjennomført styreanalyse/-evaluering med etterfølgende dialog og kommunikasjon blir sannsynligvis et mer effektivt styre. Et mer bevisst og effektivt styrearbeid fører fort til bedre lønnsomhet for virksomheten.

Pris for medlemmer: Kr.3.990,- eks mva          Pris uten medlemskap: Kr. 4.990,- eks mva

Ved bestilling oversender vi all nødvendig skjematikk mm til din e-post; 

1) ANALYSESKJEMATIKKEN. Skjematikk med selve analysedelene ( Påstander og spørsmål som det enkelte styremedlem selv skal ta stilling til og vurdere opp mot sin subjektive opplevelse av ulike sider ved styrets arbeid, saksgang, kompetanse, roller, utfordringer etc.

2) VEILEDNING. Veiledning til gjennomføringen av analysen og prosessen omkring – i etterkant av – analysen

3) KOMMENTAR KOMPENDIE. Kommentar kompendie til de ulike påstandene / spørsmålene med våre innspill til spørsmål styret bør diskutere avhengig av ulike besvarelser, herunder med råd og tips til hva og hvordan man kan ta tak i ulike utfordringer som analysens besvarelse avdekker.

Ta kontakt for nærmere informasjon eller for å avtale tid, sted med mer:

Telefon direkte: 22997700     E-post: post@styreforeningen.no