Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Strategianalysen

STRATEGI ANALYSEN – fra kr. 3.990,- eks mva for medlemmer

STRATEGI ANALYSEN – Påstand/Spørsmålsskjematikk, veiledning og kommentar med råd og tips

Strategi analysen er bygget opp rundt ca 40 påstander om virksomhetens strategiske tenkning, planer og gjennomføring og bidrar til at analysebruker/e må vurdere eget ståsted i forhold til påstandene og angi tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende og lite tilfredsstillende sider ved virksomhetens strategiarbeid. Strategi analysens oppbygging bidrar til at de fleste vesentlige sider ved strategisk tankegang kommer frem i lyset og bevisstgjøres samt rangeres. De enkelte mulige konsekvensene av analysedelens besvarelse følges opp i et «Kommentar kompendie» med Styreforeningens kommentarer og forslag/anbefalinger om forbedringstiltak.

Vi har opp gjennom de siste årene bistått mange selskaper med å analysere, vurdere, foreta valg, planlegge og gjennomføre strategiske tiltak.

En del medlemmer/kunder ønsker å få spesialtilpasset den Strategiske analysen, eller ønsker vår bistand etter en analyse for å delta på styremøte for å lede prosessen med dialogen i styret omkring de forhold analysen avdekker.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om gjennomføring av Strategi analyse i selskapet der du har styreverv!  Et mer bevisst og strukturert forhold til selskapets strategiske arbeid, planer og prioritering fører oftest til bedre lønnsomhet for virksomheten.

Pris for medlemmer: Kr.3.990,- eks mva         Pris uten medlemskap: Kr. 4.990,- eks mva

 

Ved bestilling oversender vi all nødvendig skjematikk mm til din e-post;

1) ANALYSESKJEMATIKKEN. Skjematikk med selve analysedelene, med påstander og spørsmål som det enkelte styremedlem / daglig leder / ledende ansatte selv skal ta stilling til og vurdere opp mot sin subjektive opplevelse av ulike sider ved selskapets strategiske arbeid og planer etc.

2) VEILEDNING. Veiledning til gjennomføringen av analysen og prosessen omkring – i etterkant av – analysen

3) KOMMENTAR KOMPENDIE. Kommentar kompendie til de ulike påstandene / spørsmålene med våre innspill til spørsmål styret bør diskutere avhengig av ulike besvarelser, herunder med råd og tips til hva og hvordan man kan ta tak i ulike utfordringer som analysens besvarelse avdekker.

 

Ved spørsmål eller ved bestilling kan du ta direkte kontakt med;

Med vennlig hilsen
Madeleine Jakobsen
Den norske forening for styremedlemmer
Telefon direkte: 411 00 501     E-post: madeleine@styreforeningen.no