Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Sjefen avgjør jobbskifte – hvor tilfreds er du med sjefen?

Sjefen avgjør jobbskifte
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

En av de viktigste faktorene for om medarbeiderne blir værende i en bedrift, er hvor tilfredse de er med sjefen. Særlig i dårlige tider ser medarbeiderne ofte i retning av sjefen for å få inspirasjon og gode råd, skriver det danske nettstedet Lederweb.dk.

Så hva bør en leder gjøre for å holde på de gode medarbeiderne?

Ifølge Lederweb.dk er det aller viktigste og kommunisere åpent om organisasjonens situasjon og framtid selv dårlige tider. Veien framover må beskrives på en realistisk måte, og lederen må være ærlig om de utfordringer man står overfor.

Det er viktig å avlive de ansattes frykt og angst gjennom å forklare hvorfor de er viktige brikker i organisasjonen. Dess mer informasjon som deles med de ansatte, dess mer motivert blir medarbeiderne til å stå på.

Harvard Business Review foreslår at lederen bruker flere forskjellige verktøy i dette arbeidet, blant annet:
• Ros
• Utfordrende oppgaver
• Utviklingsmuligheter
• Fleksibilitet

Alle disse verktøyene er så godt som gratis å bruke, men de har likevel stor verdi for de ansatte, skriver Harvard Business Review.

Ros: Det høres banalt ut, men ros for godt utført arbeid er faktisk viktig. Ros er så godt som «omkostningsnøytralt». Likevel er det underskudd på ros i de fleste organisasjoner.

Dersom medarbeiderne får ros, viser sjefen at han eller hun verdsetter dem, og de uttrykker takknemmelighet ved å jobbe ut over normal standard.

Utfordrende oppgaver: Lederen bør også gi ansatte mulighet til å arbeide på prosjekter eller oppgaver, som særlig utnytter medarbeidernes kompetanse. Det kan være teamprosjekter som bringer sammen medarbeidere fra flere avdelinger eller det kan være soloprosjekter som viser tillit til medarbeidernes evner. Men det er viktig at lederne velger ut prosjekter som de er temmelig sikre på at den ansatte lykkes med. Lederne må også være obs på at ingen ønsker å få mer arbeid enn de klarer å få unna. Derfor må det også gå klart fram hvilke oppgaver ansatte som får mer utfordrende jobber, skal slutte å utføre.

Utviklingsmuligheter: Mange sjefer forsømmer medarbeidernes utviklingsmuligheter fordi budsjetter for kurs, videreutdanning og utvikling kuttes.

Fleksibilitet: Mange organisasjoner har en tendens til at bli mer kontrollerende i krisetider. Det er viktig å motarbeide en slik tendens.

Lederen må finne ut hvordan hun (eller han) kan vise mer fleksibilitet overfor medarbeiderne, for eksempel ved å gi dem mer hjemmearbeidstid, fleksitid, mer selvbestemmelse eller kanskje til og med utbetaling av lønn på en annen måte. Fleksibilitet kan dermed være med å skape en bedre balanse mellom arbeids- og familieliv.

Kontakt vår konsulentavdeling på 411 00 501 eller send en e-post til post@styreforeningen.no for en dialog om hva vi kan bidra med i forhold til temaer i denne artikkelen!