Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Salgsleders analyse

SALGSLEDERS ANALYSE – fra kr. 2.990,- eks mva for medlemmer

SALGSLEDERS ANALYSE – Påstand/Spørsmålsskjematikk, Veiledning og Resultatkommentar med råd/tips

Salgsleders analyse tar for seg de ledelsesområdene som påligger en salgsleder, samt andre vesentlige sider ved salgsutvikling, potensialet, salgsavdelingen, salgsrutiner med mere.

Salgsleders analyse kan meget godt kombineres med Lederanalysen for daglig leder i mindre selskaper der det overordnede ansvaret for salg i praksis påligger daglig leder. Daglig leder bør kombinere / innta i sin medarbeidersamtale med salgsleder en gjennomgang av og oppfølging i forhold til analysens resultater. Videre bør styret i en del tilfeller, gjennom tilgang til en gjennomgang av salgsleders analyse selv ha «hands-on» på hvordan salgsområdet i selskapet faktisk fungerer.

Salgsleders analyse avdekker tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende og lite tilfredsstillende sider ved salgsområdet i virksomheten og ved salgsleders forhold til den daglige ledelse for øvrig. De enkelte mulige konsekvensene av analysedelens besvarelse følges opp i et «Kommentar kompendie» med Styreforeningens kommentarer og forslag/anbefalinger om forbedringstiltak. Vi har svært god erfaring fra praktisk bruk av salgsleders anaylse fra en rekke virksomheter. Resultatet av en godt gjennomført og gjennomgått analyse/-evaluering blir sannsynligvis langt høyere bevissthet i forhold til egen funksjon.

Pris for medlemmer:    Kr.2.990,- eks mva        Pris uten medlemskap:  Kr. 3.990,- eks mva

 

Ved bestilling oversender vi all nødvendig skjematikk mm til din e-post;

1) ANALYSESKJEMATIKKEN. Skjematikk med selve analysedelene ( Påstander og spørsmål som Daglig leder / ledere selv skal ta stilling til og vurdere opp mot sin subjektive opplevelse av ulike sider ved sitt arbeid, bedriften og forhold til styret

2) VEILEDNING. Veiledning til gjennomføringen av analysen og prosessen omkring – i etterkant av – analysen

3) KOMMENTAR KOMPENDIE. Kommentar kompendie til de ulike påstandene / spørsmålene med våre innspill til spørsmål daglig leder og styret, alternativt som daglig leder og ledergruppen, bør diskutere avhengig av ulike besvarelser, herunder med råd og tips til hva og hvordan man kan ta tak i ulike utfordringer som analysens besvarelse avdekker.

 

Ved spørsmål eller ved bestilling kan du ta direkte kontakt med;

Med vennlig hilsen
Madeleine Jakobsen
Den norske forening for styremedlemmer
Telefon direkte: 411 00 501     E-post: madeleine@styreforeningen.no