Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Risikoen ved å sitte i et styre – private midler kan involveres

Risikoen ved å sitte i et styre
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Mange styremedlemmer vet ikke at de kan risikere sine private midler ved å sitte i et styre i et AS eller ASA. Og – Daglig leder kan komme i samme situasjon

Derfor har vi fått mange tilbakemeldinger fra de som har deltatt på Styrekursene eller Dagligleder-kursene i Styreforeningens regi, om at de har fått seg flere «aha-opplevelser»!

Det finnes flere eksempler de siste årene der styremedlemmer og daglig leder har blitt stilt for retten fordi de har forsømt sitt styreverv eller daglig-lederposisjon. Vi har sett eksempler på at styremedlemmene i et kraftselskap oppe i nord har blitt saksøkt for 1,8 milliarder kroner ! I et transportselskap på Vestlandet er daglig leder idømt fengselsstraff og styremedlemmene vesentlige bøter og et norsk internasjonalt selskap der fire direktører er tiltalt for korrupsjon rasler ekspertene nå med sablene og spår at styremedlemmene nå sitter hardt i det og kan risikere rettssak med det til følge at de må bruke av sine egne midler for å betale eventuelle bøter.

Vi pleier ofte å si at det sitter alt for mange «nikkere» i norske styrer i dag. Og med det menes at alt for mange styremedlemmer ikke setter seg godt nok inn i sakene til styremøte, og av bekvemmelighetsgrunner stemmer ja i en vedtakssak selv om de ikke har alt faktagrunnlaget en trenger for å gi en slik stemme.

Det er derfor viktig å påpeke to ting til de som beveger seg inn i styrerommet som styremedlemmer:
-Hold dere våkne i styremøtene.
-Ikke sitt med lua i hånda.

Med å holde seg våken menes at en må under hele møte følge med på det som skjer, og det med ikke å stå med lua i hånda menes at styremedlemmet må spørre og spørre helt til en er overbevist om at en forstår hva saken dreier seg om/har nok informasjon til å avgi sin stemme i styret.

Dersom en er uenig i et vedtak og stemmer nei, er det i de fleste tilfeller viktig at en også ber om å få protokollført sitt nei. Med det menes at en får ført inn i protokollen grunnen til at en stemte nei.

En slik protokolltilførsel kan for øvrig også Daglig leder forlange å få ført i protokollen. Det vil si at Daglig leder kan be om at dennes mening blir ført inn i protokollen i saker der Daglig leder er uenig i styrets vedtak.

Viktig er det også at dette ansvaret vi her påpeker gjelder likt både for de eiervalgte og de ansattvalgte styremedlemmene – loven skiller IKKE mellom disse når det gjelder ansvar,risiko og plikter.

Og – det er det enkelte styremedlem som har ansvaret for SELV å sette seg inn i lover og regler som slik at en blir klar over det store ansvaret en tar på seg som styremedlem.

Kontakt vår konsulentavdeling på 411 00 501 eller send en e-post til post@styreforeningen.no for en dialog om hva vi kan bidra med i forhold til temaer i denne artikkelen!