Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Morsomt og utfordrende å sitte i et styre i et selskap

Morsomt og utfordrende å sitte i et styre i et selskap
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Ofte er det plikter, ansvar og risiko det snakkes om når det gjelder en styreposisjon, men vi skal ikke glemme at med en styreplass har du innsikt i hele bedriften, og kan be om innsikt i alle deler av driften på alle nivåer. Dette gjelder alle deler av den økonomiske drift og tilstand og driften i sin helhet.

Dermed er du med på å «holde i rattet» og din stemme er av stor viktighet i driften av selskapet da du er med på å bestemme og skal ta selvstendige standpunkter i saker som skal «styre» bedriften videre.

Dette gjør også at du er en maktfaktor i driften av selskapet og kan være med å skape noe positivt for helheten gjennom ditt styrearbeid.

Ved å vise kreativitet og beholde din integritet i dette arbeidet vil du oppnå respekt og anerkjennelse.

En periode som styremedlem lærer deg ikke bare om hvordan styrearbeidet fungerer, men det lærer deg også mye om det å drive en bedrift, en erfaring som du kan få bruk for i jobbsammenheng videre på flere nivåer.

Derfor bør du ikke være engstelig for å gå inn i en styreposisjon, men derimot se det som en utfordring.

Husk at i periodene mellom generalforsamlingene er det styret som bestemmer alt gjennom vedtak og behandling i styremøtene – Eierne har overlatt ansvaret for driften til styret, og dette vil igjen si at eierne først må be om at det kalles inn til en ekstraordinær generalforsamling der de kan komme med direktiver eller korreksjoner til driften. Mellom generalforsamlingene kan eierne i utgangspunktet ikke gripe inn i driften og kan ikke «bry seg» – I disse periodene er det dere i styret som driver selskapet! Loven er slik utformet at eierne i utgangspunktet heller ikke har noen rett til innsyn i styreprotokollen da dette er styrets dokument.

Men før en går inn på en styreplass er det absolutt å anbefale at en er forberedt og har satt seg inn i hva lovene sier og andre grunnleggende regler for styrearbeid – det gjør en styreposisjon både mer interessant og du blir tryggere på deg selv.

Kontakt vår konsulentavdeling på 411 00 501 eller send en e-post til post@styreforeningen.no for en dialog om hva vi kan bidra med i forhold til temaer i denne artikkelen!