Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Medlemskap

Velkommen til Den norske forening for styremedlemmer

 www.styreforeningen.no

For kr. 163,- pr måned ( kr. 1.950,- eks mva pr år) får du tilgang til alle fordeler som brukermedlem på styreforeningen.no

Vi har siden 1997 levert styreutvikling og bidratt til økt styrekompetanse i store som små virksomheter over hele landet!

  Over 45.000 styremedlemmer og ledere har deltatt på de ulike kurs og seminarer som vi leverer.

  Ta gjerne kontakt med oss på 22 99 77 00 eller post@styreforeningen.no dersom du har spørsmål!

 

Årspris gjelder for personlig og Individuelt medlemskap ( EN-Bruker ) = kr. 1.950,- eks mva.       

Se detaljert om medlemsfordeler nedenfor / nedover på denne siden.
Gå til bestillingsskjema for medlemskap her..

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no er partipolitisk uavhengig og har som hovedformål å bidra til økt kompetanse og profesjonalitet for alle med interesse for styreområdet, dog særskilt for styremedlemmer, ledere og eiere samt virksomheter og organisasjoner i Norge. Den norske forening for styremedlemmer har som målsetning å være et kompetansesenter og hjelpeorgan for styrearbeid og bedriftsutvikling. Den norske foreningen for styremedlemmer – styreforeningen.no skal tilby brukermedlemskap med særskilte fordelsløsninger og rettigheter for den enkelte bruker. Et brukermedlemskap gir tilgang til våre medlemssider, support og andre medlemsfordeler og skal videre sikre at den enkelte brukermedlem får særskilt tilgang til kompetanse, hjelpemidler, råd og veiledning, samt oppdateringer av faglig og praktisk art.

 


Brukermedlemskap og tilgang til fordeler samt brukerområdene på styreforeningen.no kan tegnes for både selskap/bedrift eller for privatpersoner.
Ta gjerne kontakt med oss for å avklare nærmere dersom det er aktuelt med medlemskap for større grupper og/eller konsern.

 

1.)  Generell telefonisk og e-post basert Styremedlemssupport

Telefonisk og / eller e-post support for våre brukermedlemsmer omfatter å kunne henvende seg til oss med konkrete spørsmål som dukker opp i forbindelse med utøvelse av ditt styreverv – KOSTNADSFRITT.  Det kan for eksempel være:Hvor finner jeg lovhjemmelen for et konkret område/funksjon? Dette skjedde på vårt siste styremøte – er denne håndteringen i tråd med gjeldene regler? Er på vei til styremøte og skal behandle en vanskelig sak – hvordan bør jeg gå frem i denne sammenheng? Vi har daglige henvendelser fra medlemmer med praktiske problemstillinger og ser frem til å hjelpe deg med dine spørsmål.

 

2.)  Dokument- og avtalemaler, sjekklister og faglige artikler og lovkommentarer

Vi har norges største base med styrerelaterte artikler, sjekklister, dokument- og avtalemaler. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har behov for andre dokumentmaler, avtalemaler eller sjekklister enn det du finner når du er innlogget på være medlemssider. Vi har flere hundre dokumentmaler tilgjengenlig for våre medlemmer. Inne på våre medlemssider finner du videre en mengde faglige og emnespesifikke artikler. De fleste av våre faglige medlemsartikler er kombinert med tilhørende sjekklister og/eller dokumentmaler for å gi deg som bruker optimal praktisk nytte.

 

3.)  Medlemsrabatter på alle åpne kurs (Ca 60 ulike Kurs og Seminarer)

Vi har et bredt og variert åpent kurstilbud for våre medlemmer, med ulik styre- og forretningsmessig vinkling og innhold, spredt rundt i flere byer i vårt langstrakte land. Videre kan de fleste av våre kurs leveres bedriftsinternt. Vi har mulighet til å sy sammen elementer fra flere kursområder til egne bedriftsinterne kursvarianter. Medlemmer har gode medlemsrabatter på alle kurs i kursplanen og vi gir videre tilgang til enkeltkurs og moduler gjennom året med særskilt gode betingelser

 

4.)  Individuelle kursdager (En til En kurs) Kombinasjon av kurs og konsulentbistand.

Individuell kursdag er KUN for tilgjengelig for deg som har et brukermedlemskap! Kombinasjonen av «en til en» gjennomgang av valgt kursemne med muligheten til å stille spørsmål og linke kursgjennomgangen direkte mot egne utfordringer eller uklarheter gjør en individuell kursdag spesiell. ( Kursdag med kun deg og kursholder tilstede ).Individuelle kurs har en tidsramme på 3 timer ( 5.950,- eks mva) eller 5 timer ( 8.950,-eks mva) avholdt i våre lokaler. Individuell kursdag kan vi også levere ute hos den enkelte kunde og reise og eventuelt opphold for foreleser kommer da i tillegg. 

 

5.)  Rådgivning konsultativ virksomhet, styre- og bedriftsutvikling

Våre styre- og forretningsutviklingskonsulenter kan hjelpe deg med å videreutvikle selskapets styre og virksomheten. Våre medarbeidere bistår videre med coaching og som sparringspartnere for deg og din virksomhet etter ønske! På våre nettsider finner du ulike områder der vi bistår vår medlemsmasse nærmere beskrevet. Du finner også en rekke oppdragseksempler som tydeliggjør prosesser der våre styrekonsulenter har bidratt med sine tjenester overfor våre medlemsbedrifter.

 

6.)  Styreanalyser, Lederanalysen, Salgs- og markedsanalysen mm (Nettbaserte og manuelle)

Tilgjengelig som medlem finner du en rekke nettbaserte og manuelle analyse- og styrerelaterte verktøy til medlemspriser. Verktøy som i mange tilfeller vil kunne bidra vesentlig i prosessen med å profesjonalisere styre og lederfunksjoner. Vi kan nevne noen; Styreanalysen, Leders egenevaluering/Lederanalysen, Medarbeideranalyse, Bedriftsanalysen, HMS analysen,  Styreanalyse og andre nettbaserte verktøy har alle medlemmer tilgang til til fordelaktige medlemspriser.

 

7.)  Styrerekruttering (Styremedlemmer og Styreledere) samt Lederrekruttering

Vi bistår med profesjonelle, effektive, rasjonelle og kundetilpassede styrerekrutteringsprosesser. Bistand i forbindelse med styrerekruttering skal for våre medlemmer være et godt alternativ for enhver type virksomhet. Mangt ett styre, herunder mangt et styremedlem, har hatt sin misjon for en virksomhet. Mangt ett styre, herunder mangt et styremedlem, har «gått ut på dato» i forhold til kompetanse, behov, fremtidig strategi eller av en rekke andre årsaker.

 

8.)  Valgassistanse.no – Valgstyre rådgiving-, deltakelse og valgstyrerolle

Vi har bistått flere av de største selskapene i Norge med gjennomføring av valgprosesser til styret, herunder med valg av ansatt valgte styremedlemmer innenfor NorgesGruppen ASA, Kiwi, Meny&Ultra, Kjøpmannshuset med flere. Tilsvarende har vi også bistått med – eller hatt totalansvaret for styrevalgprosesser i mange mindre og mellomstore selskaper – og deltar aktivt i valgstyrer i en rekke selskaper. Våre brukermedlemmer har rabatterte priser på bruk av valgassistanse i forbindelse med valgprosesser i egen virksomhet.

Kontakt oss på 22 99 77 00 eller på post@styreforeningen.no

Da kan vi fortelle deg mer om medlemskap eller informere ytterligere om hva vi kan bidra med!

Benytt gjerne anledningen til å avtale en samtale med en av våre styrekonsulenter!