Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Lederanalysen

LEDERANALYSEN – fra kr. 2.990,- eks mva for medlemmer

LEDERANALYSEN – Påstand/Spørsmålsskjematikk, Veiledning og Resultatkommentar med råd og tips

Styret bør gjennomføre medarbeidersamtale med daglig leder og evaluere samspillet mellom daglig leder og styret, herunder daglig leders funksjon og arbeid. Først og fremst for å kartlegge sterke og svake sider som kan danne grunnlag for en fruktbar dialog mellom styret og daglig leder, og dermed legge forholdene til rette for forbedring på de punkter der det er behov for det. Lederanalysen bidrar til egen bevisthet for daglig leder i forhold til sin funksjon.

Lederanalysen avdekker tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende og lite tilfredsstillende sider ved daglig leders arbeid, forholdet til styre og selskapet, arbeidsform og oppgaver. De enkelte mulige konsekvensene av analysedelens besvarelse følges opp i et «Kommentar kompendie» med Styreforeningens kommentarer og forslag/anbefalinger om forbedringstiltak.

Vi har opp gjennom de siste årene levert og deltatt i prosesser med Lederanalyse i mange selskaper, organisasjoner, stiftelser, foreninger etc.

En del medlemmer/kunder ønsker å få spesialtilpasset Lederanalysen, eller ønsker vår bistand etter en analyse for å delta på styremøte for å lede prosessen med dialogen i styret omkring de forhold analysen avdekker, alternativt direkte møte med daglig leder for å fungere som sparringspartner og analyse katalysator. Det er ingen begrensning på om det ønskes å benytte Lederanalysen for daglig leder og/eller hele ledergruppen. Resultatet av en godt gjennomført og gjennomgått Lederanalyse/-evaluering blir sannsynligvis langt høyere bevissthet i forhold til egen funksjon.

Pris for medlemmer:   Kr.2.990,- eks mva         Pris uten medlemskap:  Kr. 3.990,- eks mva

 

Ved bestilling oversender vi all nødvendig skjematikk mm til din e-post;

1) ANALYSESKJEMATIKKEN. Skjematikk med selve analysedelene ( Påstander og spørsmål som Daglig leder / ledere selv skal ta stilling til og vurdere opp mot sin subjektive opplevelse av ulike sider ved sitt arbeid, bedriften og forhold til styret

2) VEILEDNING. Veiledning til gjennomføringen av analysen og prosessen omkring – i etterkant av – analysen

3) KOMMENTAR KOMPENDIE. Kommentar kompendie til de ulike påstandene / spørsmålene med våre innspill til spørsmål daglig leder og styret, alternativt som daglig leder og ledergruppen, bør diskutere avhengig av ulike besvarelser, herunder med råd og tips til hva og hvordan man kan ta tak i ulike utfordringer som analysens besvarelse avdekker.

 

Ved spørsmål eller ved bestilling kan du ta direkte kontakt med;

Med vennlig hilsen
Madeleine Jakobsen
Den norske forening for styremedlemmer
Telefon direkte: 411 00 501     E-post: madeleine@styreforeningen.no