Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Kvinneandelen i norske styrer er fortsatt lav – andelen kvinner i styrer er ikke som ønsket!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Siden 2004 – samme året som introduksjonen av kravet om 40 prosent kvinner i norske ASA-styrer ble innført, har andelen av kvinnelige styremedlemmer ikke fulgt den takten en hadde forventet. Andelen av kvinnelige toppledere/styreledere har bare økt med knapt to prosent, skriver Maren Ørstavik i en artikkel i Aftenposten. Og i 2014 var bare 6,4 prosent av daglige leder i ASA-bedrifter kvinner. -Det er et paradoks at Norge anses som et såpass likestilt land når vi likevel har så store forskjeller på toppledernivå – sier Trude Solvang, direktør i Norsk Institutt for styremedlemmer i samme artikkel. En undersøkelse som ble utført i fjor initiert av Styreinstituttet har kartlagt hvordan norske styreledere forholder seg til manglende kvinner i topplederstillinger i næringslivet. 44 styreledere i både statseide og børsnoterte selskap ble spurt om hva de trodde årsaken til at det fortsatt er så få kvinner i norsk toppledelse/styrer, hvor opptatt de var av kjønnsbalansen i ledergruppene, og hva som skal til for å få en bedre balanse. Styrelederne som besto av 30 menn og 14 kvinner var enige om enkelte årsaker og mener i stor grad at kvinner: Ikke søker lederstillinger Ikke velger operativ karrierevei med resultatansvar Tar mer ansvar for familie og barn Svein Rennemo i Statoil tror styrene må bli mer aktive i å etterspørre og overvåke indikatorer på mangfold i ledergruppene. Og – vi må klare å knytte dette mye tettere sammen til de forretningsmessige behovene selskapene har. Jevn og god rekruttering av kvinnelige ledere/styreledere på alle nivåer er den beste måten å sikre flere kvinner i styrene. Og det må være en samlet rekrutteringspolitikk som tiltrekker selskapene flere kvinner. Styreforeningen på vår side erfarer at vi får flere og flere kvinner som deltagere på våre forskjellige styrekurs, noe som er svært positivt for denne utviklingen.