Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Inhabilitet i styresammenheng – hvert enelt medlems ansvar

Inhabilitet i styresammenheng
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Inhabilitet i styresammenheng
Det er hvert enkelt styremedlem som er pliktig til å stille spørsmål i styremøtet dersom styremedlemmet er i tvil om sin habilitet. Dette er fordi at det er hvert enkelt styremedlem som kjenner sitt kontaktnett og sine relasjoner omkring seg selv, familie og nære venner som har betydning for saker som kommer opp i styret og bedriftens forretningsvirksomhet.

Dette betyr at dersom et styremedlem er i tvil om sin habilitet i en sak, skal styremedlemmet be styret vurdere dennes habilitet på bakrunn av de opplysninger styremedlemmer gir. Så er det opp til styret å avgjøre habilitetsspørsmålet og dette skal protokollføres.

I aksjeloven heter det i § 6-27 om inhabilitet:

(1) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.

(2) Et styremedlem eller daglig leder må heller ikke delta i en sak om lån eller annen kreditt til seg selv eller som sikkerhetsstillelse for egen gjeld.

Kontakt vår konsulentavdeling på 411 00 501 eller send en e-post til post@styreforeningen.no for en dialog om hva vi kan bidra med i forhold til temaer i denne artikkelen!