Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Hvilke suksesskriterier leder og styrer du etter?

Hvilke suksesskriterier leder og styrer du etter?
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Nøkkelindikatorer (KPI= Key performance indicators) blir viktigere og viktigere for bedrifter og dets ledelse.Det å analysere, avdekke og presisere hvilke suksess-kriterier som er avgjørende for at virksomheten skal nå sine mål, samt deretter å måle (KPI) avvik og status for de vesentlige suksesskriteriene – bidrar til å fokusere på de riktige tingene – samt justere på de rette punktene!

Fokuset som etableres gjennom å definere de vesentlige suksesskriteriene, og måle disse løpende, gir bedriften helt essensielle verktøy. Fokus skal være på de viktige oppgavene! Vi må arbeide med de nødvendige og meningsfylte funksjonene og prosjektene som igjen direkte hjelper virksomheten i å nå målene raskere. Key performance indicators varierer etter næring og etter funksjon. Hva er din favoritt Key performance indicator / hvilke målinger av hvilke kritiske suksesskriterier gir deg mest effektiv og klar beskjed om at «butikken» er «på track» mot de mål som er satt?

Hvilke kritiske suksessfaktorer har du som leder definert?
Det er «et hav av» viktige områder vi kan og bør definere, måle og styre etter i en virksomhet. Det skyldes behov for å ha «hands on» på; om vi når budsjettet, om vi når månedens omsetning, om vi klarer månedens resultatforventning, om vi har fått solgt nok av produkt X i en periode, om vi har fått riktig antall nye riktige kunder i en periode etc. Nøkkeltall i mange sammenhenger og for mange formål; økonomisk utvikling, salgsutvikling, kundetilfredshet, medarbeider-tilfredshet, sykefravær med flere kan gi oss verdifull informasjon som ledere.

…MEN…HVILKE FAKTORER DER DE VESENTLIGE, OVERSKYGGENDE KRITERIENE SOM SIER OSS OM VI HELHETLIG ER PÅ VEI MOT VÅRE MÅL ELLER IKKE?

Ingenting er viktig hvis alt er viktig. Selskaper bør også vurdere sine mål og strategier regelmessig og foreta nødvendige justeringer på sine nøkkelindikatorer.
Nøkkelindikatorer utgjør en viktig del av den informasjonen som er nødvendig for å bestemme og forklare hvordan en bedrift utvikler seg.

Et viktig resultat av kvantifiserbare målinger er å benytter dem for å avgjøre hvor godt de utfyller og underbygger veien mot operative og strategiske mål . Dette betyr at ulike bedrifter har ulike KPI`er avhengig av sine respektive ytelseskriterier eller prioriteringer.

La oss se det som er sagt innledningsvis opp mot området; Markedsføringsresultater.

Det er en hårfin forskjell mellom nøkkelindikatorer og markedsføringsberegninger. I denne sammenheng er det viktig å huske er at KPI`er er markedsføringsberegninger, men alle markedsføringsberegninger er definitivt ikke KPI`er. En bedrift må analysere nøye hvordan man skal definere hvilke markedsføringsberegninger som kvalifiserer til å være nøkkelindikatorer. Hvilke målinger gir oss her det mest håndfaste og raske svaret på om vi har effekt av vår markedsføring?

Uten disse indikatorene, og veiledningen de gir til bedriften, er det nesten umulig for den å oppnå sitt fulle potensial.

Eksempler på Key performance indicators i sammenheng med ovennevnte;
• Status for eksisterende kunder.
• Nye kunder og hva de har handlet.
• Kunde avgang.
• Segmentering av kunder etter lønnsomhet eller demografi.
• Ventetid for kundeordre.

Det kan defineres noen særskilte Kjennetegn på KPI`er
• Kvantitative: De kan bli presentert i form av tall.
• Praktiske: De integreres godt med nåværende selskap prosesser.
• Retningsgivende : De hjelper til å avgjøre om et selskap blir stadig bedre.
• Action-drivere: De kan bli benyttet som grunnlag for å gjennomføre ønskede endringer.

Hvordan velge KPI`er?
Bedrifter skal ta en rekke skritt før man velger de beste nøkkelindikatorer , inkludert :
• Etter å ha klart definert virksomhetens forretningsprosesser .
• Etter at det er fastsatt definerte krav til forretningsprosessene.
• Etter å ha spesifisert alternative kvalitative og kvantitative målinger av resultatene.
• Etter å ha fastsatt aksepterbare og ikke aksepterbare avvik samt justeringsprosessene  for å endre og tilpasse ved negative avvik.

Hva gjør du med Key performance indicators?
Når du har gode Key performance indicators definert; de som gjenspeiler organisasjonens mål, som gir deg måltallene objektivt og effektivt, hva gjør du med dem? Du bruker KPI`ene som ledelsesverktøy – men også som en «gulrot».

KPI`er gir alle i organisasjonen et klart bilde av hva som er viktig, hva de trenger å gjøre, og hva som skjer hvis? Du bruker det til å administrere ytelsen. Du sørger for at alt menneskene i organisasjonen gjør er fokusert på å møte eller overgå disse Key performance indicators.
Kommuniser og «markedsfør» KPI`ene overalt: i lunsjrommet, på veggene i hvert konferanserom, på selskapets intranett, selv på selskapets hjemmesider for noen av dem.
Vis hva målet for hver KPI er og vise fremdriften mot målet for hver av dem. Det bidrar til motivasjon for å nå disse målene utover i organisasjonen!

Kurset «KPI – suksessindikatorer for virksomheten» kan bli en svært lønnsom investering i din egenutvikling og i din ledelse av bedriften. Kurset er jevnlig på vår kursplan og kan også leveres bedriftsinternt og som individuell kursdag. Vi tar gjerne en nærmere dialog med deg for å bidra til å analysere, avdekke, klargjøre, spesifisere, måle og justere suksessfaktorene – det vil lønne seg!

Kontakt vår konsulentavdeling på 411 00 501 eller send en e-post til post@styreforeningen.no for en dialog om hva vi kan bidra med i forhold til temaer i denne artikkelen!