Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

HMS for ledere, verneombud og arbeidsmiljøutvalget

HMS for ledere, verneombud og arbeidsmiljøutvalget
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

I henhold til arbeidsmiljølovens § 3.5 skal arbeidsgiver gjennomgå kurs i HMS.
Vi ønsker at du som leder får en tilpasset opplæring i hva lov, forskrift, myndigheter og tilsyn mener og vil at du skal ha innsyn og kjennskap til, og ikke minst er vi opptatt av at du som leder besitter den kunnskapen om hvordan du kan manøvrere innenfor lovverket, hvordan dette direkte og indirekte påvirker din bunnlinje, leveransekvalitet, omtale, konkurransekraft osv..

– Hva kreves det egentlig av deg som leder?
– Hvordan finner jeg frem i jungelen av lover og forskrifter. Hva gjelder for «meg»?
– Hva kan du som leder kreve og forvente av dine ansatte (fravær, deltagelse, arbeidsmiljø m.m.)?
– Hva er internkontroll (egen forskrift)? hvordan går jeg frem. Hva, hvem og hvordan?

Din HMSPartner (Sammarbeidspartner til Styreforeningen) tilbyr et kurs som gir en innføring, samt opplæring i samsvar med lovens krav for daglig ledere og ledende ansatte. Hvordan skal du arbeide systematisk med HMS i virksomheten? Kurset vil også drøfte hvordan en god HMS-kultur får en umiddelbar effekt på bedriftens lønnsomhet, samt motivere ledere til å integrere et vel fungerende HMS-arbeid i bedriftens forbedrings- og endringsprosesser.

I tillegg til kurs for ledere er det også viktig at vernombud og arbeidsmiljøutvalget har det opplæringen de trenger. Din HMSPartner tilbyr et kurs som tar utgangspunkt i at alle bedrifter skal ha verneombud. I bedrifter med mindre enn 10 ansatte kan partene skriftlig avtale en annen ordning (jfr.AML § 6-1). Arbeidsgivere er pålagt, i h.t. AML § 6-5å gi verneombud kurs. Vi har utviklet et kurs tilpasset deg som er valgt til Verneombud, valgt til å sitte i Arbeidsmiljøutvalg, jobber med HMS, Internkontroll eller HR, med i prosjektgrupper og gjennom det arbeidet skal lede eller kontrollere andre som anerkjenner behovet for og ønske om mer kunnskap i og rundt et lovverk og et fagområde som har stor betydning for deg, jobben din og dine kollegers hverdag.

Kurset er utviklet for å dekke lovgivers krav og tilsynets føringer for denne type opplæring.
Vi gir deg en praktisk og operativ innføring i hva som kreves av deg, hvilke rettigheter har du, hvordan planlegge, hva, når og hvordan. Hva sier egentlig loven og forskriftene. Hva gjelder for meg i mitt ansvarsområde, maler, skjematikker, diskusjoner og gruppeoppgaver.

Kontakt vår konsulentavdeling på 411 00 501 eller send en e-post til post@styreforeningen.no for en dialog om hva vi kan bidra med i forhold til temaer i denne artikkelen!