Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

HMS Analysene

HMS ANALYSENE – fra kr. 2.990,- eks mva for medlemmer

HMS ANALYSENE – Påstand/Spørsmålsskjematikk, Veiledning og Resultatkommentar med råd og tips

HMS Analysen for daglig leder er først og fremst utarbeidet for å kartlegge sterke og svake sider som kan danne grunnlag for en fruktbar dialog mellom styret og daglig leder, og dermed legge forholdene til rette for forbedring.Analysen bidrar til egen bevisthet for daglig leder i forhold til sin funksjon og sitt ansvar for HMS systemet i virksomheten.

HMS Analysen for verneombud tar for seg områder som et verneombud bør være oppdatert på i forhold til verneombudets rolle og funksjon i forhold til selskapets HM system. Analysen øker bevisstheten om en rekke viktige forhold og verneombudets innsikt i hvilke områder som eventuelt bør forbedres. Begge analysene er videre hensitsmessige dokumentasjonselementer i forhold til lovens og forskriftens klare ansvarspåleggelse og underbygger at det innen selskapet foretas løpende oppfølging og kontroll.

HMS Analysen for Verneombud og HMS Analysen for daglig leder avdekker tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende og lite tilfredsstillende sider ved daglig leders arbeid, forholdet til styre og selskapet, arbeidsform og oppgaver. De enkelte mulige konsekvensene av analysedelens besvarelse følges opp i et «Kommentar kompendie» med Styreforeningens kommentarer og forslag/anbefalinger om forbedringstiltak.

Vi har opp gjennom de siste årene levert og deltatt i prosesser med HMS Analysen for Verneombud og HMS Analysen for daglig leder i mange selskaper, organisasjoner, stiftelser, foreninger etc.

En del medlemmer/kunder ønsker å få spesialtilpasset HMS Analysene, eller ønsker vår bistand etter en analyse for å delta på styremøte for å lede prosessen med dialogen i styret omkring de forhold analysen avdekker, alternativt direkte møte med daglig leder for å fungere som sparringspartner og analyse katalysator.

Resultatet av en godt gjennomført og gjennomgått HMS Analyse for Verneombud og HMS Analyse for daglig leder blir sannsynligvis langt høyere bevissthet i forhold til egen funksjon. Det er ingen begrensning på om det ønskes å benytte HMS Analysen for daglig leder og verneombud eller for mellomledere/tillitsvalgte/ansatte mer generelt sett.

 

Pris for medlemmer:    Kr.2.990,- eks mva       Pris uten medlemskap:  Kr. 3.990,- eks mva

 

Ved bestilling oversender vi all nødvendig skjematikk mm til din e-post: 

1) ANALYSESKJEMATIKKEN. Denne analysedelen er 2 delt, der den ene analyseverktøyet er utviklet for Daglig leders/styrets bruk mens den andre analyseskjematikken er utviklet for bruk av Verneombud/Hovedvernombud. Hovedformålet i skjematikken er å avdekke bevissthet omkring hvordan vesentlige sider ved HMS fungerer i virksomheten i praksis og få et bedre verktøy for å prioritere og følge opp utviklingsområder. 

2) VEILEDNING. Veiledning til gjennomføringen av analysen og prosessen omkring – i etterkant av – analysen

3) KOMMENTAR KOMPENDIE. Kommentar kompendie til de ulike påstandene / spørsmålene med våre innspill til spørsmål daglig leder og styret, alternativt som daglig leder og ledergruppen, bør diskutere avhengig av ulike besvarelser, herunder med råd og tips til hva og hvordan man kan ta tak i ulike utfordringer som analysens besvarelse avdekker. Tilsvarende er kommentar kompendiet for verneombuds analysen bygget opp.

 

Ved spørsmål eller ved bestilling kan du ta direkte kontakt med;

Med vennlig hilsen
Madeleine Jakobsen
Den norske forening for styremedlemmer
Telefon direkte: 411 00 501     E-post: madeleine@styreforeningen.no