Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Fleksibel arbeidstid og kjernetid regukeres forskjellig i bedriftene

Fleksibel arbeidstid
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Adgang til å inngå avtale om fleksibel arbeidstid er ofte regulert i tariffavtaler, men bedriften har også adgang til å inngå slike avtaler. Det bør være en forutsetning for anvendelse av fleksibel arbeidstid at bedriftens service overfor kunder ikke blir skadelidende.

Det skal være en kjernetid der alle er på jobb. Vanligvis er denne fra kl. 0900 til 1430 hele året. Den ytre arbeidstid kan være fra 0700 til 0900 og fra kl. 1430 til 1800. Medarbeiderne får vanligvis ikke noe kveldstillegg for arbeid i den ytre arbeidstiden.

Når det gjelder overføring av tid kan avregningsperioden være fra en måned til ett år. Dette avtales i den enkelte bedrift. Plusstid på f.eks på inntil 50 timer om minustid for eksempel på inntil 10 timer kan overføres til neste avregningsperiode. Plusstid på over 50 timer kan i slike tilfeller vanligvis ikke overføres og skal i tilfelle strykes.

Minustimer på mer enn 10 timer er ikke tillatt innenfor perioden, og medfører trekk i lønn.

Ansatte kan avtale avspasering av opptjente plusstimer. Dette må vanligvis avtales med overordnet leder i god tid på forhånd. Vanligvis begrenses rettigheten til avspasering til 24 hele fridager (eller 48 halve dager). Det kan gis anledning til å avspasere flere sammenhengende dager innenfor den årlige rammen på 24 timer.

Overtidsbetaling betales bare for arbeid utover ordinær arbeidstids lengde den enkelte dag. Det er derfor ikke anledning til å føre opp både minustid overtid samme dag. (kilde: BedriftsABC-Adekvat.)

Kontakt vår konsulentavdeling på 411 00 501 eller send en e-post til post@styreforeningen.no for en dialog om hva vi kan bidra med i forhold til temaer i denne artikkelen!