Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Bedriftsinterne skreddersydde kurs

Bedriftsinterne kurs – målrettet og spesielt tilpasset virksomhetens utfordringer
Bedriftsinterne kurs blir oftest den mest effektive og «matnyttige» kursvarianten for mange!

Vi kan levere bedriftsinterne kurs med basis i alle våre standardiserte kurs eller med kombinasjoner av ulikt kursinnhold. Prisen på bedriftsinterne kurs avtaler vi spesielt. Du kan også se nærmere på prismodellen for å utvide individuell kursdag til bedriftsinternt kurs for mindre grupper på siden med informasjon om «Individuelle kursdager». Kontakt oss dersom det er et konkret emne du ønsker å lære mer om, men som du ikke finner i oversikten nedenfor!

Ta kontakt med oss på tlf: 22 99 77 00, eller på  e-post:  post@styreforeningen.no  for nærmere avklaringer om pris, tid og sted!

Velg blant følgende emner – i alfabetisk rekkefølge – for Bedriftsinternt kurs: (gjeldende fra 20.06.2016)

Aksjonæravtaler i praksis – Ansatt valgt styremedlem – Ansvarlige selskaper, hva, hvorfor, hvordan?(IK) – Budsjettering og kalkulasjon m/Excel (IK) – Corporate Governance i praksis(IK) – Daglig leder og styret – Daglig leders oppgaver og ansvar(IK) – Daglig leders rapport til styret(IK) – De vanskelige personalsamtalene(IK) – Due diligence prosesser – Effektive ledergrupper og ledersamlinger – Emisjon og investorpresentasjon(IK) – Fisjon og fisjonsprosesser i praksis(IK) – Forhandlingsstrategi og forhandlingsteknikk(IK) – Forretningsplan i praksis(IK) – Forvaltning av fast eiendom(IK) – Franchise som forretningsmodell(IK) – Fusjon og fusjonsprosesser i praksis(IK) – Generalforsamling fra A til Å – Grunnkurs i internkontroll – Grunnleggende styrearbeid – HMS for ledere ihht lovbestemte krav for godkjennelse(IK) – Internett og sosiale medier som salgs og markedsarena(IK) – Key Account Management i praksis(IK) – KPI Suksessindikatorer for virksomheten – Kjøp av virksomheter(IK) – Lean management i praksis(IK) – Lederassistenten og profesjonalisering i rollen(IK) – Medarbeidersamtaler, individuell mål og resultatsamtaler(IK) – Mediehåndtering for styret og ledelsen – Ny i lederrollen, basiskurs for førstegangsledere(IK) – Omstilling og restrukturering(IK) – Oppløsning og avvikling av selskap(IK) – Regnskapsanalyse og nøkkeltall – Regnskapsforståelse i praksis – Strategisk forretningsutvikling og vekst – Styrearbeid i datterselskaper i konsern – Styresekretæren, saksgang og dokumentasjon – Styreleder og styreledelse – Valgprosesser og Representasjonsforskriften – Verdivurderinger av selskaper

I oversikten ovenfor, og på våre nettsider, er en del kurs avmerket med ”IK» = individuell kursdag som en del av kursnavnet! Det betyr at det aktuelle kurset KUN leveres som individuell kursdag, eventuelt etter avtale som bedriftsinternt kurs. Kurset arrangeres derav ikke som et standard kurs åpent for alle og enhver å melde seg på.

 

Påmelding

Velg kurstypeSpesifikasjon av kursdato, tid og sted

Dato: (Format: DD.MM.ÅÅÅÅ)

Fra klokken - til klokken

StedKontaktperson og firmainformasjon

Kontaktperson

E-post

Mobil

Telefon, privat

Firmaopplysninger

Firma

Adresse

Postnr

Sted

NettsideAvtalt pris

Pris innlagt i feltet 'Avtalt pris' forutsettes være pris avtalt pris med vår konsulent.
Eventuell reise / opphold eller andre spesielle tilleggskostnader forbundet med kursavholdelsen kommer i tillegg.

Ønsket foreleser


Deltakere:
(Viktig at hver deltaker ligger på en linje hver, skilt med "enter", med navn først, så stilling/verv/rolle, og til slutt eposten.)
F.eks:
Ola Normann, Daglig leder, ola@bedrift.no
Petter Hansen, Selger, petter@bedrift.no


Ytterligere opplysninger

I dette feltet kan du spesifisere spesielle temaer eller utfordringer knyttet til dette
kurset som du ønsker å belyse spesielt på kursdagen.

Denne bestillingen eller henvendelsen kommer som en følge av:

Min kontaktperson i Styreforeningen: