Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Avklaringstimen for medlemmer (Kostnadsfri)

Medlemmer har tilgang til årlig kostnadsfri  gjennomgang med styrekonsulent!
«Avklaringstimen» kan for eksempel benyttes for å:

● Avklare forhold i forbindelse med styrearbeid, arbeidsform mm i egen virksomhet
● Diskutere og få avklart styreinstruks eller retningslinjer til bruk i eget selskap
● Ha en dialog med styrekonsulent i forhold til utfordringer knyttet til egen styrerolle
● Sparre med styrekonsulent i forhold til utfordringer selskapet man er styremedlem i står overfor fremover
● Gå gjennom andre forhold som har forbindelse med utøvelse av styrearbeid

Våre konsulenter bistår en rekke medlemmer og virksomheter med oppdrag knyttet til styrearbeid og forretningsutvikling og eksempler på oppdragstyper finner du under menyvalget « Oppdragseksempler – konsulent assistanse«

En times konkret gjennomgang vedrørende spørsmål og utfordringer på styrenivå (Avklaringstime), med en av våre styrekonsulenter i våre lokaler, er inkludert i det årlige medlemskapet. 

Ta kontakt for nærmere informasjon eller for å avtale tid, sted med mer:

Telefon direkte: 22 99 77 00     E-post: post@styreforeningen.no

image_avklaringstime