Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

AUTORISASJONSPROGRAMMET FOR STYREMEDLEMMER

Autorisasjonsprogrammet er en unik mulighet for deg som ønsker å profesjonalisere din kompetanse og videreutvikle dine ferdigheter innen styrearbeid!

Over 500 deltakere har gjennomført Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer, og over 50.000 personer har totalt deltatt på våre kurs fra etableringen i 1997 frem til utgangen av 2017!
Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer er utviklet av og leveres av Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer velges av mange som ser styrearbeid og styreroller fremover som en alternativ eller utfyllende karrierevei.  Vi har gjennom de siste 3 år hatt en rekke styrerekrutteringsoppdrag for medlemmer og kunder.  I den sammenheng har vi, i 9 av 10 oppdrag, hatt gleden av å finne svært kompetente kandidater blant deltakere som har gjennomført Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer.

1. AUTORISASJONSPROGRAMMET FOR STYREMEDLEMMER – INTENSIV WEEKENDSAMLING: 

Programmet for de kommende helgene der Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer arrangeres som intensiv weekend følger nedenfor. Trykk på bildene nedenfor for å se hele programmet i stor størrelse på ulike datoer og på henholdsvis Hallingmoen Gulsvik Buskerud og Scandic Asker Hotel:…

2. AUTORISASJONSPROGRAMMET FOR STYREMEDLEMMER – ORDINÆR ORDNING MED VALGFRI KURSSAMMENSETTING:

Autorisasjwonsprogrammet for styremedlemmer er inndelt i 5 moduler som er satt sammen i form av et fleksibelt program.
• Du kan selv bestemme tempo og fremdrift på gjennomføringen.
• Du kan også selv velge deler av programmet basert på egne behov og ønsker for spesialisering.
• Du velger selv blant de godkjente kurstyper, med alternative kurssteder og tidspunkter via bestillingsskjema for kurs på www.styreforeningen.no

Alle kandidater som har gjennomgått Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer, og som ønsker dette, inngår i Styreforeningens styrekandidat database.  Med bakgrunn i din gjennomføring av Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer vil du ha en bedre mulighet for å arbeide med ulike typer virksomheter som har behov for dine kunnskaper.

Autorisasjonsbevis tildeles fra Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no når deltaker har gjennomført samtlige trinn i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer.

Kurspris/er  for gjennomføring av Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer:
Den totale summen for autorisasjonsprogrammeter kr 19.950 (medlemmer). Prisen er kr 20.900 inkludert medlemskap i ett år dersom du ikke er medlem allerede.

Det er videre slik at du får et fradrag for tidligere kursdeltakelse med kr. 3.000,- for hvert kurs du eventuelt tidligere har gjennomført med oss og som er poenggivende i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer.

Ved påmelding til det ordinære Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer velger du om du ønsker å motta en faktura for hele kursavgiften,eller om du ønsker faktura som er fordelt over to, tre eller seks måneder.

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer i 5 trinn
Trinn 1: Deltakelse på og gjennomføring av ETT av følgende fem kurs;
GRUNNLEGGENDE STYREARBEID, eller
DAGLIG LEDER OG STYRET, eller
ANSATT VALGT STYREMEDLEM, eller
STYRELEDER OG STYRELEDELSE, eller
STYREARBEID I DATTERSELSKAPER INNEN KONSERN

Trinn 2: Obligatorisk kursdag; PRAKTISKE STYREUTFORDRINGER
Praktiske styreutfordringer er en kombinasjon av case gjennomganger/praktiske problemstillinger som løses i grupper, samlet og individuelt kombinert med gjennomgang av dokumentmaler, hjelpemidler og verktøy

Trinn 3: Valgfri spesialisering ved gjennomføring av;
ETT av følgende valgfrie spesialområder (6 timers kurs) tilrettelagt for styremedlemmer;
HR OG HMS STRATEGIER FOR DAGLIG LEDER OG STYRET (Dekker også lovbestemt krav til HMS kurs for DL), eller
KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS (Suksessindikatorer for virksomheten), eller
REGNSKAPSFORSTÅELSE FOR STYREMEDLEMMER,eller
STYRETS REGNSKAPSANALYSE OG VERDIVURDERING – PRAKTISK CASE KURS, eller
SALGS- OG MARKEDSSTRATEGIER MED RESULTATEFFEKT, eller
STRATEGISK FORRETNINGSUTVIKLING OG VEKST, eller
VERDIVURDERINGER OG DUE DILIGENCE PROSESSER

Alternativt ett av følgende kurs, forutsatt at dette ikke er valgt i Trinn 1;
STYRELEDER OG STYRELEDELSE, eller
STYRESEKRETÆREN, eller
DAGLIG LEDER OG STYRET, eller
STYREARBEID I DATTERSELSKAPER INNEN KONSERN

Trinn 4: Obligatorisk kursdag; «Autorisasjonsdagen»
Autorisasjonsdagen er en intensiv og hektisk dag der oppgaver er det helt sentrale. Dagen starter med personlig styreevaluering og en omfattende individuellmultiple choice oppgave. Hele dagen arbeider vil med å besvare oppgaven samt knytte tilleggsinformasjon og bevisstgjøring opp mot oppgavene,spørsmålsstillingene og svar/svaralternativene.

Trinn 5: Nettbasert autorisasjonstest
Autorisasjonstesten/Autorisasjonseksamen gjennomføres ved multiple choice/flervalg
– eksamen via vår nettbaserte løsning (Gjennomføres på våre nettsider)

Ta kontakt for påmelding eller nærmere informasjon. Telefon: 22 99 77 00, E-post:  post@styreforeningen.no  for avtale om tid og sted!

Ved påmelding angir du i fritekstfeltet dersom du om du ønsker å motta faktura som er fordelt over to, tre eller seks måneder. Alternativet er standard betalingsbetingelser pr 14 dager fra bestilling.

Pris for autorisasjonsprogrammet er kr. 19.950,-    (kr. 20.900 dersom du ikke er medlem ved påmeldingen)
(fradrag i kurspris med kr. 3.000,- for tidligere kursdeltakelse).

Påmelding

Deltakerinfo

Navn

E-post

Mobil

Telefon, privat

Adresse

Postnr

Sted

Referansekode: (Benyttes kun av interne)Fakturamottaker (dersom faktura skal utstedes til firma)

Firma

Adresse

Postnr

Sted

TelefonYtterligere opplysninger

I dette feltet kan du spesifisere kurs du har deltatt på i Styreforeningens regi tidligere. Benytt gjerne feltet 'ytterligere opplysninger' til å gi utfyllende opplysninger om dine erfaringer, verv og kompetanse.

Denne bestillingen eller henvendelsen kommer som en følge av:

Min kontaktperson i Styreforeningen: