Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Blog Archives

Nedbemanning og rasjonaliseringsprosesser

I denne artikkelen av Advokat Terje Hensrud behandles vilkårene for oppsigelse når bedriften grunnet mindre arbeid, ser seg nødt til å foreta oppsigelser. Fremstillingen tar for seg hovedpunktene og blir gjort kronologisk slik saksfremdriften ofte vil være i denne type saker. Styret er oftest involvert ved rasjonalisering og nedbemanninger og styrets medlemmer bør derav ha noe innsikt i slike prosesser generelt. Oppsigelser kan i hovedsak være begrunnet i to forhold: …Les Mer

Om: Faglig artikkelbank på medlemssidene

Vi har bygget opp en omfattende base med faglige artikler for våre medlemmer! Inne på våre medlemssider (når du har logget deg inn på våre medlemssider) finner du en mengde faglige og emnespesifikke artikler. De fleste av våre faglige medlemsartikler er kombinert med tilhørende sjekklister og/eller dokumentmaler for å gi deg som bruker optimal praktisk nytte. Vi har også lagt ut en god del artikler åpent her på; «Ikke medlemssidene». Vi har …Les Mer

Aksjelovens §6-13 – Styrets tilsynsansvar

(1) Dette innebærer styrets plikt til løpende å påse at daglig leder fungerer tilfredsstillende i stillingen og at det foreligger rutiner for kontroll av dette som gir styret tilstrekkelig grunnlag for tilsynet og vurderingen. Styret vil være pliktig til å gripe inn med nødvendige tiltak dersom de finner at selskapet ikke ledes på forsvarlig måte, og ett av tiltakene vil kunne være å gjøre endringer i den daglige ledelse. (2) …Les Mer

Autorisasjonsprogram for styremedlemmer

 Over 300 deltakere i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer! Nyhet 2013;   En ukes Autorisasjonsprogram i Spania Styremedlemmet og veien til autorisasjonsbevis    Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å profesjonalisere din kompetanse og videreutvikle dine ferdigheter innen styrearbeid!Autorisasjonsprogrammet velges av mange som ser styrearbeid og styreroller fremover som en alternativ eller utfyllende karrierevei. Alle kandidater som har gjennomgått autorisasjonsprogrammet inngår i Styreforeningens styremedlemsgruppe/styrekandidatspool, og som autorisert styremedlem vil du ha en bedre mulighet for å …Les Mer

Bedriftsutvalg i virksomheter (Hovedavtalens bestemmelser)

Et bedriftsutvalg er et  råd sammensatt av representanter for ledelse og alle kategorier ansatte med formål å samarbeide om effektiv produksjon og størst mulig trivsel for de ansatte. Reglene om bedriftsutvalg finner man i Hovedavtalen LO/NHO  2010-2013, kapittel XII. NHO har også utarbeidet sine kommentarer til de enkelte paragrafer i hovedavtalens regler om Bedriftsutvalg som du finner her, I bedrifter med minst 100 ansatte skal det opprettes bedriftsutvalg med representanter for den ansvarlige bedriftsledelse …Les Mer

Forhandlingsstrategi og forhandlingsteknikk for styremedlemmer

Forhandling og forhandlingsrollen Vi har kurs som retter seg primært mot ledere, styremedlemmer, salgssjefer; key account ansvarlige og andre med en stilling eller funksjon der forhandlinger er en viktig og sentral del av arbeidet. Formålet med et slikt kurs er å få en grundig innføring i forhandlinger som prosess, med vesentlig vekt på å forstå forhandlingssituasjoners ulike utgangspunkt, strategiske forhold knyttet til forhandlinger og de teknikker som man i en forhandlingsrolle bør …Les Mer

Kurset Ansattvalgt styremedlem – kursdatoer

Kurset retter seg først og fremst mot styremedlemmer, observatører og varamedlemmer valgt av og blant de ansatte. Daglig ledere og styremedlemmer generelt vil også kunne ha nytte av kurset med tanke på «kvalitetssikring» av eget styre. Kurset har vært avholdt, i tilpasset form, gjennom 11 år og over 13.000 personer har deltatt på kurset Ansattvalgt styremedlem. Kurset bygger på Aksjelovenes og Representasjonsforskriftens regler om de ansattes rettigheter, oppgaver og ikke minst ansvar …Les Mer

Styreanalysen – vurdering av styrets arbeid med mer

Analyse, resultater og lønnsomhet Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse sier, «Styret bør evaluere sitt arbeide og kompetanse årlig.» Først og fremst for å kartlegge sterke og svake sider ved det aktuelle styret/styrearbeidet og dermed legge forholdene til rette for forbedring. Resultatet av en godt gjennomført styreanalyse/-evaluering blir sannsynligvis et mer effektivt styre og det igjen fører fort til bedre lønnsomhet for virksomheten. Her er et lite eksempel på spørsmål som …Les Mer