Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Artikler & Faglig stoff

Alle styremedlemmene bør underskrive styreprotokollen.

Styreprotokollen er det viktigste dokumentet når det gjelder styrebehandling både når det gjelder selskapets drift gjennom året, og ikke minst i historisk sammenheng. Styreprotokollen er styrets dokument og selskapets eiere har i utgangspunktet ingen

Les Mer